Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ГЕРБІЦИДІВ В РЕСУРСООЩАДНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ГЕРБІЦИДІВ В РЕСУРСООЩАДНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Назва:
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ГЕРБІЦИДІВ В РЕСУРСООЩАДНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,62 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІЛЬНИЦЬКИЙ Микола Васильович
УДК 631.51.021:631.348:633.11
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І
ГЕРБІЦИДІВ В РЕСУРСООЩАДНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
06.01.01 – загальне землеробство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник– | доктор сільськогосподарських наук, професор Бомба Мирослав Ярославович, Львівський державний аграрний університет, професор кафедри загального землеробства
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор Борона Володимир Пантелейович, Інститут кормів УААН, завідувач лабораторії боротьби з бур'янами;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Печенюк Василь Іванович, Подільський державний аграрно-тех-нічний університет, доцент кафедри загального землеробства, директор інституту агротехнологій
Провідна установа– | Білоцерківський державний аграрний університет, кафедра землеробства Міністерства аграрної політики України, м. Біла Церква
Захист відбудеться “14” червня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “12” травня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Рожко В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний рівень розвитку різних форм агрофор-мувань вимагає нових підходів щодо вдосконалення технологій вирощування озимої пшениці, що сприятиме не тільки нарощуванню темпів виробництва зерна, але й гарантує повне забезпечення населення країни продуктами харчування, створює умови для експортного потенціалу сільськогосподарської продукції та є запорукою економічної стабільності і достатку села нашої держави. Незважаючи на певний досвід вирощування озимої пшениці, у нашій країні врожайність цієї культури залишається ще невисокою. У 1996 р. в Українi вона становила 23,2, в 2001 р. – 31,0 ц/га, а в Львiвськiй областi вiдповiдно 21,1 i 21,8 ц/га, що не завжди задовольняє потреби виробництва. Вона значною мірою залежить від структури посівних площ і попередників, забур’яненості полів, інтенсивності механiчного обробітку ґрунту та наявності високоефективних гербіцидів із врахуванням агробіологічних груп бур’янів для окремих ґрунтово-кліматичних умов захiдного регіону країни. У зв’язку з цим пропонуються нові підходи щодо вдосконалення окремих елементів технології вирощування озимої пшениці, що є вагомим чинником стабілізації урожайності та якості зерна цієї культури, частково вирішує проблеми економії енергоресурсів і зменшує шкідливу дію гербіцидів на ґрунт через раціональне їх використання, що підсилює значимість вибору даної теми досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослід-ження були виконані автором у відповідності до тематичного плану Львівського державного аграрного університету згiдно теми 2 “Розробити енер-го-ощадні технології обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур”, номер державної реєстрації 0100U002334.
Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи була розробка науково-практичних основ обробітку ґрунту в поєднанні з гербіцидами в технології вирощування озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України. Для реалізації поставленої мети передбачалось вирішити наступні завдання:
– встановити зміни агрофізичних властивостей ґрунту та забезпеченості рослин озимої пшениці вологою внаслідок зменшення глибини обробітку ґрунту пiсля різних попередникiв;
– дослідити закономірності розподілу і вміст основних елементів жив-лення рослин під дією обробітку ґрунту пiсля різних попередникiв;
– встановити зміни біологічної активності орного шару ґрунту за комп-лексної дії його обробітку і гербіцидів після різних попередників і вмісту важких металів у ньому залежно вiд обробітку ґрунту пiсля рiзних поперед-никiв;
– визначити забур’яненість посівів озимої пшениці і потенціальну засміченість ґрунту насінням бур’янів залежно від умов вирощування та обґрунтувати найбільш раціональні заходи боротьби з ними;
– встановити залежність формування врожаю зерна і його якості у зв’язку із зменшенням глибини обробітку ґрунту і гербіцидами після різних попередників;
– дати досліджуваним чинникам економічну та енергетичну оцінку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ГЕРБІЦИДІВ В РЕСУРСООЩАДНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок