Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНТЕРФЕРОНОМ альфа 2b ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНТЕРФЕРОНОМ альфа 2b ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ

Назва:
КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНТЕРФЕРОНОМ альфа 2b ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,91 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ
ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ”
БАСОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
УДК:616.155.194.76+615.036.8:615.017
КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ТЕРАПІЇ ІНТЕРФЕРОНОМ альфа 2b
ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ
14.01.31 – гематологія та трансфузіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в ДУ “Інститут гематології та трансфузіології АМН України”.
Науковий керівник
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Третяк Наталія Миколаївна, ДУ “Інститут гематології та трансфузіології АМН України”, завідувач відділення захворювань системи крові.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Видиборець Станіслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри гематології та трансфузіології;
доктор медичних наук, професор Виговська Ярослава Іллівна, ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України”, провідний науковий співробітник відділення.
Захист відбудеться “6 ” листопада 2007 р. о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01 у ДУ “Інститут гематології та трансфузіології АМН України” за адресою: 04060,
м. Київ, вул. Берлинського, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут гематології та трансфузіології АМН України” за адресою: 04060,
м. Київ, вул. Берлинського, 12.
Автореферат розісланий “10 ” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П. Гащук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Терапія ідіопатичного мієлофіброзу (ІМ) залишається однією з актуальних проблем сучасної гематології, що вимагає подальшого вивчення та вдосконалення (Рукавицин О.А., 2004; Демидова А.В., 2001; Tefferi А., 2002). Основним методом лікування ІМ на сьогоднішній день є хіміотерапія, а препаратами вибору залишаються гідроксисечовина та бусульфан (мієлосан). Однак, відповідно до міжна-род-них стандартів гідроксисечовина та бусульфан віднесені до паліативних засобів, до того ж застосування бусульфану різко обмежене через прогре-сування фіброзу, значні коливання клітинного складу крові. Крім того, тривале використання хіміотерапевтичних препаратів може призвести до цитостатичних уражень органів і систем та розвитку вторинних лейкемій (Поп В.П., 2003; Olesen L.H., Pedersen B.B., 2001). Ефективною та безпеч-ною альтернативою традиційним методам лікування ІМ стає інтерфероно-терапія, заснована на широкому спектрі біологічних власти-востей інтерфе-рону (ІФН), зокрема, його протипухлинній активності. В результаті тривалих досліджень встановлено, що вплив ІФН альфа на злоякісні клітини має свої особливості і відбувається як шляхом безпосередньої цитостатичної та цитотоксичної дії, так і за допомогою підвищення імунного захисту орга-нізму (Воронцова А.Л., 2003; Хорошко Н.Д., 2001). Реалізація антинео-блас-тичної дії ІФН здійснюється через інгібіцію ангіогенезу, індукцію Fas\Apo-1-залежного апоптозу в пухлинних клітинах, стимуляцію дозрівання недиференційованих злоякісних клітин тощо (Domingues M.A., 2003).
Перше повідомлення про успішне використання ІФН альфа 2b у хворих на ІМ було опубліковане у 1986 році Barosi G. et al. Однак, до сьогодні, вплив альфа-інтерферонів на організм хворих ІМ є недостатньо вивченим, подальшого вдосконалення потребують схеми лікування. Широке використання ІФН західного виробництва (інтрон А, роферон, реальдерон) для лікування хворих в Україні обмежене певними фармакоекономічними показниками даних препаратів (висока вартість дози, курсу). ІФН вітчизняного виробництва – лаферон – є значно дешевшим, однак, дані про результати його застосування у хворих на ІМ в літературі взагалі відсутні.
Отже, обмеженість можливостей клініциста вузьким колом медика-мен-тозних засобів, побічна дія цитостатичних препаратів та їх лейкемо-генний вплив, недостатня висвітленість в літературі питань лікування ІМ та повна відсутність даних щодо терапевтичних можливостей лаферону при ІМ умотивували виконання даної дисертаційної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНТЕРФЕРОНОМ альфа 2b ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок