Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові

Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові

Назва:
Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Терещенко Тетяна Вікторівна
УДК 811.112.2’271
Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Застровська Софія Олександрівна
Волинський державний універститет ім.Лесі Українки,
доцент кафедри німецької філології
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Сахарчук Людмила Іллівна,
завідувач кафедри німецької філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат філологічних наук, доцент
Бочко Галина Павлівна,
доцент кафедри філології Національного університету
“Києво-Могилянська Академія”
Провідна установа:
Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича
Захист відбудеться “19” грудня 2001 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01017, м.Київ, бул.Тараса Шевченка, 14)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, вул.Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “15” листопада 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Смущинська І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Комунікативно-прагматичний підхід до вивчення мовних одиниць має наслідком пожвавлений розвиток таких лінгвістичних напрямків, як теорія мовленнєвих актів, прагмалінгвістика, соціо- та психолінгвістика, які мають спільний об’єкт дослідження, а саме: особистість та її пізнавальна діяльність, особистість та її роль і місце у суспільстві, особистість та її мовна і мовленнєва компетентність. Сучасні тенденції розвитку мовознавства спонукають до вивчення природи мови не як відчуженої від людини сутності, а як унікальної людської здібності, засобу спілкування, відображення об’єктивної реальності і як засобу, за допомогою якого мовець може вплинути на слухача, змінивши його почуття, думки і дії. У зв’язку з такою переакцентуацією об’єктно-предметної області досліджень увага лінгвістів зосереджується на вивченні мовленнєвої ситуації, її компонентів, серед яких особливе місце займають фактори адресанта та адресата, принципи спілкування, локальні та темпоральні характеристики ситуації  і  т.і.
Актуальності у наш час набуває дослідження мовленнєвих актів з перформативними виразами (для зручності – скорочення (ПМА). Поняття перформативу і сам термін введені Дж.Остіном. Загальні проблеми перформативності, яким присвячені роботи лінгвістів (Ю.Д.Апресян, М. Брандт, Л. Вільське, Н.В. Готліб, Г. Гревендорф, Г.Г.Почепцов, І. Розенгрен, Г. Фалькенберг, Г. Фресе, Дж. Цімерман, Т.Н.Шелінгер), ще далекі від свого вирішення, оскільки невизначеним залишається саме поняття перформативності та ПМА (пор. “широке” та “вузьке” розуміння цих понять), проблемним є питання про статус перформативних дієслів як окремого класу. Ці проблеми взаємопов’язані і призводять до виникнення нових, таких як проблема існування експліцитних та імпліцитних перформативів, що в свою чергу пов’язано з питаннями про офор-млення ПМА, про форму перформативного дієслова, що експлікує ту чи іншу іллокутивну силу.
Вивчення варіантних можливостей реалізації інваріантної структури ПМА залишається актуальним, оскільки ще не охоплено весь діапазон варіантів ПМА, не виявлено фонду лексико-граматичних засобів вираження перформативного значення та умов його нейтралізації. Необхідність вирішення вказаних проблем зумовила вибір теми дослідження, а також визначила коло дослідницьких питань.
Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана у руслі теми, що розробляється на факультеті романо-германської філології ВДУ ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок