Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРІВНЯННЯ В ІДІОСТИЛІ М.О.ШОЛОХОВА: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

ПОРІВНЯННЯ В ІДІОСТИЛІ М.О.ШОЛОХОВА: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
ПОРІВНЯННЯ В ІДІОСТИЛІ М.О.ШОЛОХОВА: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,84 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.C.СКОВОРОДИ
М’яснянкіна Любов Іванівна
УДК 811.161.1’37’38:811-116.3
ПОРІВНЯННЯ В ІДІОСТИЛІ М.О.ШОЛОХОВА:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ
І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
10.02.02 – російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2002


Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі російської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент,
КОСМЕДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри російської філології
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор,
ГУЛАК АНАТОЛІЙ ТИХОНОВИЧ,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди,
професор кафедри російської мови та
загального мовознавства
кандидат філологічних наук,
СУБОТА ЛАРИСА АНДРІЇВНА,
Національна фармацевтична академія
України (м.Харків),
в.о. доцента кафедри російської мови
Провідна установа – Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра російської мови
Захист відбудеться “11” квітня 2002 року о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди Міністерства освіти і науки України за адресою: 61168, м.Харків, вул.Блюхера, 2, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (61168, м.Харків, вул. Блюхера, 2, кімн. 215-А).
Автореферат розіслано “7” березня 2002 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А.Олексенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У XXI сторіччі на місце системно-структурної парадигми прийшла парадигма антропоцентрична, що поставила в центр всесвіту людину. Найважливішими стали такі властивості мови, як твор-чий характер, функціональна спрямованість, роль у відображенні автор-ського бачення світу. Ці властивості насамперед притаманні творчості художника слова, відображаються в індивідуальній мовній картині світу, що зумов-лена моделлю світу епохи.
Значні досягнення у вивченні специфіки мови художньої літератури привернули увагу дослідників до проблеми мовної особистості, яка відоб-ражається в індивідуальному стилі. Термін “ідіостиль” уживають поряд з терміном “ідіолект”; ці поняття зазвичай не розмежовують, однак, з погляду Л.О.Новикова та С.Ю.Преображенського, ідіолектом слід вважа-ти всі індивідні компоненти авторської системи, а ідіостиль – це ті елементи системи, що реалізують прагматичну функцію.
Серед мовних одиниць, що виконують прагматичну функцію, важливе місце посідають порівняння. Видається перспективним дослідження по-рівнянь на тлі цілого, яким є художній твір, пов'язаний з культурою, історією народу, тобто з картиною світу. У художньому творі відобра-жено внутрішню індивідуальну модель світу автора, яка детермінує ок-реме висловлювання крізь текст як ціле. Порівняння ж не тільки фіксує елементи моделі світу, а й дає змогу простежити процес їх формування.
Порівняння вивчають у декількох напрямах: 1) граматичному, коли аналізують мовні (морфологічні, синтаксичні) властивості порівнянь (І.К.Ку-черенко, М.І.Черемисіна, Н.О.Широкова); 2) фразеологічному, коли описують стійкі порівняння (А.Г.Назарян, В.М.Огольцев); 3) ономасіо-логічному, коли порівняння аналізують з огляду на зв'язки його компонентів з позамовною дійсністю (В.І.Дьяконов, Х.Д.Леєметс, В.В.Образцова); 4) семасіо-логічному, що вивчає семну структуру компонентів порівняння, їх взаємодію (Д.У.Ащурова, С.Я.Александрова, І.В.Шенько); 5) функціонально-стилістич-ному, коли опи-сують функції порівнянь у різних стилях мовлення (В.П.Вом-перський, Л.В.Голоюх, О.А.Некрасова, О.І.Федоров). Та деякі аспекти цього стиліс-тичного прийому вив-чені недостатньо, зокрема зв'язок порівнянь з індиві-дуальною моделлю світу письменника, їхня роль в інтеграції тексту як цілого.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПОРІВНЯННЯ В ІДІОСТИЛІ М.О.ШОЛОХОВА: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок