Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni

Назва:
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,43 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гричановська Тетяна Михайлівна
УДК 621.316.8
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК
V, Ti, Cr, Cu ТА Ni
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України,
доктор фізико-математичних наук, професор
Проценко Іван Юхимович,
зав. кафедри прикладної фізики
Сумського державного університету.
Офіційні опоненти доктор фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник
Татаренко Валентин Андрійович,
провідний науковий співробітник відділу
теорії твердого тіла Інституту металофізики
ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
доктор фізико-математичних наук, професор
Багмут Олександр Григорович,
зав. кафедри теоретичної та експериментальної фізики Харківського національного технічного університету „ХПІ”.
Захист відбудеться «25» квітня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д.55.051.02 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий « » березня 2008 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради А.С.Опанасюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми Особливі властивості нанокристалічних плівкових системи знайшли досить широке використання при виготовленні мікроелектронних приладів і сенсорів, елементів опто- і акустоелектроніки, пристроїв для запису інформації, у створенні надтвердих покриттів тощо. Наприклад, висока чутливість плівки діоксиду ванадію до фотонного і електронного опромінення та стійкість при плазмових і термічних обробках роблять її перспективним резистом для субмікронної літографії; відносно висока чутливість плівок TiO2 до деформацій знаходить своє місце в тензометрії; наявність фазового переходу ІІ роду типу “метал – напівпровідник” (діелектрик), що спостерігається у плівках VO2 може застосовуватись в датчиках критичної температури, як елементах захисту різних вузлів від нагрівання. Отже, характеристики і параметри мікроприладів певною мірою визначаються електрофізичними властивостями плівок (питомий опір, термічний коефіцієнт опору, коефіцієнти тензочутливості) які, у свою чергу, пов’язані з дією розмірних ефектів, що проявляються як у структурно-фазових, так і в електрофізичних властивостях. Тому багатошарові плівкові системи на основі металів набули широкого використання як об’єкти дослідження розмірних ефектів.
Незважаючи на накопичений у цій галузі значний теоретичний і експериментальний матеріал, ряд теоретичних і прикладних питань залишається до кінця не з’ясованими. Так, існує необхідність в апробації теоретичних моделей розмірного ефекту в електропровідності, температурному коефіцієнті опору та тензочутливості плівкових систем, до складу яких входили б нанокристалічні шари V, Cr або Ti. Для вказаних плівкових зразків важливо встановити вплив температури і деформації та ступеня дисперсності кристалітів на параметри електроперенесення і на відповідність експериментальних і розрахункових значень температурного коефіцієнта опору та коефіцієнта тензочутливості.
Зазначене вимагає детального вивчення електрофізичних властивостей двошарових плівкових систем на основі нанокристалічних (шари V, Cr або Ti) та високодисперсних (шари Cu і Ni) плівок. Постійний інтерес до цих питань свідчить про перспективність обраного напряму досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконана на кафедрі прикладної фізики Сумського державного університету у рамках держбюджетних тем №0100U003219 «Дифузійні процеси у багатошарових системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал» (2000-2002 рр.); №0103U000773 «Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем» (2003-2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок