Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВОСВІДОМОСТІ

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,69 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОЙТОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
УДК: 141.7: 34.021
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВОСВІДОМОСТІ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Жадько Віталій Андрійович,
Запорізький державний медичний
університет, завідувач кафедри
суспільних дисциплін.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Шкода Володимир Васильович,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, професор кафедри теорії
культури і філософії науки;

кандидат філософських наук, доцент
Макушинська Ганна Павлівна,
Запорізька державна інженерна академія,
доцент кафедри філософії.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет, кафедра філософії,
Міністерство освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “22 ” червня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.05 в Запорізькому національному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп.І, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запо-різького національного університету за адресою: 69063, м. Запо-ріжжя, вул.Жуковського, 66, корп.
Автореферат розісланий “ 18” травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Александрова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Українське суспільство, особ-ливо з прийняттям Конституції як основного закону свого само-стій-ного державницького розвитку, поступово переходить до право-вих норм регуляції взаємовідносин між основними суб’єктами, якими є відносини між людиною та державою, уособленою, звичайно, певною категорією людей, які дуже бажано мають бути носіями право-свідомості в статусі правозастосування. Вже досить тривалий, як на термін життя людини, період невизначеності політичної, економічної, духовно-культурної сфер життя вітчизняного соціуму значною мірою зумовлений якраз досить складними процесами, які супроводжують перехід від свідомості, вихованій, освіченій і сформо-ваній на засадах патерналістської комуністичної моралі, до свідо-мості, в основі якої індивідуальна нормативно-правова відповідаль-ність за власне життя як життя водночас суспільно-соціальне.
Актуальності обраній темі дослідження додає також та обставина, що Україною на державному законодавчому рівні прийнята програма входження в європейський навчально-освітній простір, що повинно спонукати науковців, особливо соціально-філософського спряму-вання, до поглибленого вивчення сутнісних визначень правосві-до-мості, оскільки саме вона є визначальною в цивілізованому демокра-тичному світі. Кількість навчально-освітніх закладів правничого спрямування, яка вимірюється вже кількома сотнями, не переростає в якість, оскільки, по-перше, викладацький склад переобтяжений мо-ральними імперативами, вимоги яких досить часто просто несумісні з правовими свободами людини в демократичному суспільстві; по-друге, фактично відсутня плюралістично спрямована філософська думка, яка замість обґрунтування свободи мислення і свободо-мис-лення також тяжіє до жорстких науково визначених понять, яким нібито мають підлягати правові норми. Ось чому іноді складається парадоксальна ситуація: права і свободи в новітньому суспільстві часто сковують творчу ініціативу людей, хоча б мали її розвивати. Це означає, що немає облагородження суспільної та наукової думки історико-філософським знанням як знанням, що обґрунтовує свободу особистості як її найвище благо. Між тим класик філософії Гегель визначав право як органічну складову філософського знання. Цими міркуваннями якраз і визначена актуальність обраної теми досліджен-ня.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження ви-конане відповідно до комплексної ці-льової програми № 0194У043134 Мініс-терства освіти і науки України “Вдосконалення змісту і методики викладання філософських дисцип-лін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України” та планів науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізького національного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВОСВІДОМОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок