Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Форма трудового договору

Форма трудового договору

Назва:
Форма трудового договору
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,28 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Лещух Данило Романович
УДК 349.2
Форма трудового договору
Спеціальність 12.00.05. – трудове право;
право соціального забезпечення
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент
Пилипенко Пилип Данилович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Процевський Олександр Іванович, Інститут економіки і права Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін;

кандидат юридичних наук, доцент
Жернаков Володимир Володимирович, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, завідувач кафедри трудового права.
Провідна організація: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відділ з проблем цивільного, трудового та підприємницького права (м. Київ).
Захист відбудеться “26” березня 2005 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .700.02 Національного університету внутрішніх справ за адресою 61080, м. Харків, проспект річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою 61080, м. Харків, проспект річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий “25” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чалий Ю.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення в Україні, а також реформування вітчизняної системи права зумовлюють необхідність оновлення одного з важливих чинників ефективності ринкових відносин – законодавства про працю. Реформування цієї галузі передбачає вирішення багатьох теоретичних та практичних питань, серед яких провідна роль належить трудовому договору. Саме завдяки цьому інституту трудового права забезпечуються реальні можливості здійснення громадянами нашої держави права на працю.
Оскільки чинне трудове законодавство не сприяє досягненню повноти правового регулювання трудових відносин при укладенні трудового договору, то об’єктивно існує потреба проведення глибоких теоретичних досліджень форми та змісту цього правочину з метою удосконалення відповідних правових норм, що забезпечують найм робочої сили.
Важливим завданням науки трудового права на сьогодні залишається проблема вироблення практичних рекомендацій щодо застосування оптимальних варіантів юридичного оформлення прийняття на роботу і зміцнення стабільності трудових правовідносин при переході до ринку.
Актуальність обраної теми дослідження зумовлюється підготовкою нового Трудового кодексу України, що повинен бути ухвалений найближчим часом і де мають знайти відображення найновіші досягнення світової цивілізації щодо змісту та форми трудового договору.
Проблеми, що стали об’єктом дисертаційного дослідження розглядалися у працях відомих радянських вчених: Александрова М.Г., Гінцбурга Л.Я., Зайкіна О.Д., Лівшиця Р.З., Сироватської Л.А., Ставцевої А.І., Пашкова О.С. Не оминули згадану проблему своєю увагою і вітчизняні вчені: Болотіна Н.Б., Венедиктов В.С., Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Зуб І.В., Козак З.Я., Кондратьєв Р.І., Лазор Л.І., Мацюк А.Р., Пилипенко П.Д., Прокопенко В.І., Процевський О.І., Ротань В.Г., Стичинський П.С., Хуторян Н.М., Чанишева Г.І. та ін.
Накопичені юридичною наукою теоретичні розробки складають основу для аналізу і дослідження нових аспектів форми трудового договору в ринкових відносинах, а відсутність спеціальних монографічних та дисертаційних досліджень з цієї проблеми зумовили вибір теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Форма трудового договору

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок