Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРЕХІД МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК ТА ФЕРОМАГНЕТИЗМ: ЕФЕКТИ МІЖЕЛЕКТРОННИХ ВЗАЄМОДІЙ

ПЕРЕХІД МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК ТА ФЕРОМАГНЕТИЗМ: ЕФЕКТИ МІЖЕЛЕКТРОННИХ ВЗАЄМОДІЙ

Назва:
ПЕРЕХІД МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК ТА ФЕРОМАГНЕТИЗМ: ЕФЕКТИ МІЖЕЛЕКТРОННИХ ВЗАЄМОДІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,99 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Івана Франка
СКОРЕНЬКИЙ
Юрій Любомирович
УДК 538.9, 539.21, 537.312
ПЕРЕХІД МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК ТА ФЕРОМАГНЕТИЗМ:
ЕФЕКТИ МІЖЕЛЕКТРОННИХ ВЗАЄМОДІЙ
01.04.13 – фізика металів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор Дідух Леонід Дмитрович,
Тернопільський державний технічний
університет імені Івана Пулюя,
завідувач кафедри фізики.
Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор Стасюк Ігор Васильович,
Інститут фізики конденсованого стану НАН України, м.Львів
завідувач відділу квантової статистики
доктор фізико-математичних наук,
професор Журавльов Анатолій Хомич
Інститут магнетизму НАН та Міністерства освіти і науки України, м.Київ,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м.Київ
Захист відбудеться “ 26 “ червня 2002 року о 1530 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 50, аудиторія 1.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “ 22 “ травня 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої ради,
доктор фіз.-мат. наук, професор Павлик Б. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. В останнi роки значно посилився iнтерес до сполук перехiдних металiв, унiкальнi фiзичнi властивостi яких, такi як перехiд iз металiчного в дiелектричний стан пiд дiєю зовнiшнiх впливiв (змiна температури, легування, прикладання зовнiшнього тиску), є перспективними з точки зору практичного використання. Загальновизнано на даний час, що властивостi цих матерiалiв визначаються їх електронною пiдсистемою, тому для повного розумiння фiзичної природи згаданих матерiалiв та, в перспективi, їх практичного застосування необхiдним є теоретичне вивчення моделей, що описують електронну пiдсистему, взаємодiї електронiв, дозволяють пояснити спостережуванi властивостi сполук. Базовою моделлю для опису електронних кореляцiй ось уже близько 40 рокiв є модель Габбарда, що описує рух електронiв у потенцiальному полi кристалу та їх кулонiвську взаємодiю.
В роботах Дж. Гірша (1989), Л.Д. Дідуха (1977, 1994), К. Ківельсона (1987), Д. Кампбела (1990) було показано, що пояснення особливостей ряду фiзичних властивостей матерiалiв з вузькими енергетичними зонами вимагає узагальнення моделi Габбарда врахуванням матричних елементiв кулонiвської взаємодiї, недiагональних по вузлах гратки. Так, у випадку сильних i помiрних внутрiшньоатомних взаємодiй корельований перенос (вплив заселеності вузлів на переходи електрона з вузла на вузол) приводить до перенормування ширин енергетичних зон, внаслiдок чого виникає електрон-дiркова асиметрiя, на відміну від моделі Габбарда.
Моделі, що враховують недіагональні матричні елементи електрон-електронної взаємодії, можуть дозволити з єдиної точки зору інтерпретувати особливості як електричних, так і магнітних властивостей сполук перехідних металів, що інтенсивно досліджуються. Проте дослідження цих моделей в рамках методів, що є ефективними в моделі Габбарда (варіаційний метод Гутцвіллера, метод допоміжних бозонів, метод динамічного середнього поля) наштовхуються на значні математичні труднощі. Тому є актуальним теоретичне вивчення ефектів міжелектронних взаємодій в рамках узагальнень моделі Габбарда з використанням варіантів узагальненого наближення Гартрі-Фока, що є ефективним як в моделі Габбарда, так і в узагальнених моделях.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконана на кафедрi фiзики Тернопiльського державного технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя, пов'язана з науковими держбюджетними темами Мiнiстерства освiти і науки України “Дослiдження специфiчних вузькозонних ефектiв в матерiалах з вузькими зонами провiдностi i створення на їх основi фiзико-математичних моделей електронних пристроїв”, 1998-1999 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПЕРЕХІД МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК ТА ФЕРОМАГНЕТИЗМ: ЕФЕКТИ МІЖЕЛЕКТРОННИХ ВЗАЄМОДІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок