Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІКА І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЖІНОК

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІКА І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЖІНОК

Назва:
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІКА І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЖІНОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,92 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Міністерство охорони здоров’я України
Харківська медична академія
післядипломної освіти
БАХТЄЄВА
Тетяна Дмитрівна
УДК 618.17-008.1-06:616.379-008.64]-036-07-085.851
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІКА І КОРЕКЦІЯ
ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЖІНОК
14.01.16 - психіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2000
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
Науковий керівник - доктор медичних наук, професор Кришталь В.В., Хар-ківська медична акаде-мія після-диплом-ної освіти, завідуючий кафедрою сексології і медичної психології
Офіційні опоненти - доктор медичних наук, професор Гавен-ко В.Л., Харківський держав-ний медичний універ-ситет МОЗ України, завідуючий кафед-рою психіатрії, наркології і медичної психо-логії;
доктор медичних наук, професор Абра-мов В.А., Донецький медич-ний універ-ситет ім.О.М.Горького МОЗ України, завідуючий кафед-рою психіатрії
Провідна організація - Дніпропетровська медична академія МОЗ України, кафедра психіатрії і медичної психології
Захист відбудеться 29.11.2000 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.01 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адре-сою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58
Автореферат розіслано 17.10.2000 р.
Учений секретар спеціалізованої ради кандидат медичних наук, доцент В.Г.Марченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Порушення сексуального здоров’я - одне з найчастіших ускладнень цукрового діабету, найпоши-ренішого ендокринного захворювання. Сексуальна дисфункція, за даними різних авторів, спостерігається у 24,7 - 75,0% хворих чоловіків (В.М.Прихожан, 1967; Г.С.Васильченко, 1983) і 30% жінок (за даними ВОЗ, 1977). У свою чергу ці порушення стають причиною сексуальної дисгармонії подружньої пари, що спри-чиняє нещасливі шлюби, а нерідко й розпад сім’ї.
Ця обставина, а також той факт, що цукровий діабет нерідко уражає осіб молодого, найактивнішого віку, визначають не тільки медичне, а й велике соціальне значення розглядуваної проблеми.
Якщо сексуальна дисфункція у чоловіків, хворих на діабет, привертала увагу багатьох дослідників, що вивчали її причини, питання клініки, патогенезу і лікування (А.А.Мартиненко, 1985; А.Є.Акопян, 1990; S.B.Jensen et al., 1977; G.Wagner, R.Green, 1985 та ін.), то сексуальні розлади у жінок розглядаються в окре-мих працях зарубіжних авторів P.Schneider-Engel et al., 1985; L.V.Campbell et al., 1989), причому здобуті дані (в основному про клінічні прояви сексуальних порушень) далеко не однозначні, а трак-тування їх багато в чому суперечливе. Крім того, в тих ви-падках, коли постає питання про патогенез сексуальних порушень при цукровому діабеті, не враховується парний ха-рак-тер сексуальної функції і багатовимірність її забезпечення, роль нейрогуморальних, нейросудинних і особливо - психо-ген-них і соціогенних чинників у її порушенні.
Тим часом відомо, що цукровий діабет, як і будь-яке хро-нічне, невиліковне захворювання, змінює психіку людини, а в багатьох випадках і її соціальний статус (Б.В.Михайлов, 1996; А.К.Напрєєнко, 1996; С.І.Табачников, 1997). Це зумовлює необ-хід-ність вивчення не тільки пов’язаних із діабетом нейро-су-дин-них та нейрогуморальних змін в організмі хворих, але й соціо-генних та психогенних чинників, які роблять суттєвий, а нерідко й основний внесок у розвиток сексуальної дисфункції при цук-ро-вому діабеті. Складний патогенез сексуальних розладів при цьому захворюванні жінок, причини, механізми розвитку і клі-нічні прояви спричиненої ними сексуальної дисгармонії подруж-ньої пари вивчено зовсім недостатньо. Не розроблено у зв’язку з цим і сучасні методи діагностики, і систему ефективної корекції досліджуваної патології.
Усе сказане визначило актуальність і необхідність прове-ден-ня цього дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІКА І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЖІНОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок