Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні

Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні

Назва:
Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,12 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Міністерство внутрішніх справ України
Національний університет внутрішніх справ
ТИМЧЕНКО Сергій Михайлович
УДК 340.342
Теоретико-правові проблеми
взаємодії громадянського суспільства
і правової держави в Україні
Спеціальність 12.00.01 — Теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків — 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому юридичному інституті МВС України
Науковий керівник — доктор юридичних наук
Заєць Анатолій Павлович,
Апарат Верховної Ради України,
перший заступник керівника
Головного науково-експертного управління
Офіційні опоненти — доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України
Козюбра Микола Іванович,
Конституційний Суд України, суддя

кандидат юридичних наук, доцент
Погрібний Ігор Митрофанович,
Національний університет внутрішніх справ
МВС України, заступник начальника кафедри
теорії і історії держави та права
Провідна установа — Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України (м.Київ)
Захист відбудеться “08” вересня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 в Національному університеті внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, ).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “07” серпня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Динамічний розвиток українського суспільства, яке протягом останніх десяти років на засадах гуманізму і справедливості розбудовує власну державу, інтеграція України у світове співтовариство актуалізує вивчення та наповнення реальним змістом багатьох правових понять та правових явищ. Серед них чільне місце обіймають теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави, становлення яких тісно пов’язане з відповідним етапом розвитку людства, держави і права.
Формуючись як система відносин і інститутів, незалежних від держави, громадянське суспільство може ефективно функціонувати лише за умов правової держави, яка керується правом і гарантує існування таких соціальних інститутів.
Взаємозв’язки правової держави і громадянського суспільства мають конкретно-історичний характер, залежать від умов розвитку кожної держави. В сучасній Україні пройшов тривалий період формування теоретичних і політико-правових ідей та концепцій; які згодом знайшли відображення у конституційному процесі у вигляді пропозицій до проекту Конституції. І лише нині така взаємодія з теорії перемістилась в площину об’єктивної реальності. Цьому сприяло закріплення в Конституції України цілої низки відповідних норм, реалізація яких створює надійний фундамент суспільного прогресу, забезпечення прав і свобод людини.
З іншого боку, вимагає вдосконалення і сам механізм формування громадянського суспільства, теоретичні засади якого лише починають розроблятись, в той час як основні інститути є об’єктом активного правового регулювання. А тому нині важливо окрім галузевих напрацювань, уявляти собі систему громадянського суспільства як комплексне і багатогранне явище суспільного життя у його взаємозв’язку з правовою державою. Їх сумісна розбудова вимагає від юридичної науки розробки теоретико-правової моделі взаємодії, яка нині лише формується.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є частиною планів науково-дослідної роботи Запорізького юридичного інституту МВС України в рамках теми “Українське державотворення новітнього часу” та комплексної теми Міністерства освіти і науки України “Соціальний організм країни” (шифр держреєстрації №0197У 012793).
Стан наукової розробки теми та використані джерела. При підготовці дисертації були піддані відповідному аналізу філософсько-правові дослідження Арістотеля, Платона, Демокріта, а також М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 



Реферат на тему: Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок