Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННя У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, СПОЛУЧЕНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ТА Їх КОРЕКЦІя

ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННя У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, СПОЛУЧЕНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ТА Їх КОРЕКЦІя

Назва:
ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННя У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, СПОЛУЧЕНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ТА Їх КОРЕКЦІя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,81 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Луганський державний медичний університет
ЯРЦЕВА Світлана Володимирівна
УДК 615.22:616.23-002+616.12-005.4
ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННя У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, СПОЛУЧЕНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ТА Їх КОРЕКЦІя
14.01.02 – внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата медичних наук
Луганськ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Путінцев Володимир Гнатович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Луганського державного медичного університету
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ячник Анатолій Іванович, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, провідний науковий співробітник клініко-функціонального відділення
доктор медичних наук, професор Коломієць Вікторія
Володимирівна, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, професор кафедри внутрішніх хвороб №2
Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії №2 (м. Київ) МОЗ України.
Захист відбудеться “29” _квітня__ 2005 року о _8_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного університету (м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська,1).
Автореферат розісланий “5” березня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор Коломієць В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Велика розповсюдженість і частота ускладнень хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), зрос-та-н-----ня при цьому інвалідизації та смертності населення свідчать про актуаль-ність даної проблеми в соці-ально-медич-ному й економічному аспектах. В 2000 році в Росії хвороби органів дихання в структурі загальної захворю--ваності складали 5,3-17,1 %, посідаючи перше місце в захворюваності з тимчасовою втратою працездатності й третє-четверте - як причина інва-лідності й смертності населення (А.Г. Чучалин, 2002). Найбільш питому вагу мали ХОЗЛ, розповсюдженість яких коливалася в регіонах від 0,14 % до 19,0 %. Захворюваність хворобами органів дихання серед вперше зареє-с-тро-ваних захворювань в Україні складала 26,1 % , і в 2000 р. по-рівняно з 1999 р. збільшилася на 16,1 %, захворюваність – на 14,8 %, смертність – на 3,4 % (П.Н. Дорошенко, 2003; Ю.І. Фещенко, 2003). У Луганській області в районах з високим рівнем промислового забруднення захворюваність на ХОЗЛ у 2000 р. дорівнювала 2002,8-2043,5, у сільсько-господ-ар-ських районах – 1191,5-1571,2 на 10000 населення (Л.М. Іва-но-ва, 2002). За розрахунками економістів, у 2002 р. втрати від смертності у зв’язку із захворюваннями бронхолегеневої системи станови-ли в Росії 16,81 у.о. на 1 мешканця (Г.І. Єрмаков, 2002). З великої кілько-сті ендогенних і екзогенних факторів, що сприяють виникненню й прогресуванню ХОЗЛ, відзначимо супутні й фонові зах-ворювання, порушення гемостазу (В.К. Гав-ри-сюк, 2002; Ю.І. Фещенко, 2003), легеневу не-до-статність (ЛН), гіпоксію, поліцитемію (А.І. Ячник, 2000), роз-лади гемоди-на-міки (К.М. Амосова, 2003), активацію утворення й ме-та-бо-ліз-му оксиду азоту (В.І. Коломієць, 2002; R.P. Marshall, 2003). Перелічені моменти мають значення для розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) і, отже, для її сполучення з ХОЗЛ. У старшої вікової групи спо-лучен-ня ХОЗЛ і ІХС відмічено в 21,6-70,2 % випадків (Л.В. Распутіна, 2003).
У країнах світу (M.J. Tobin, 2003) і в Україні (Міжгалузева ко-мп--лек-сна програма „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки) існують Федераль-ні Програми зниження захворюваності й хворобливості населення. Ра-зом із тим їх реалізація не сприяла покращенню наведених показників. Од-нією з причин такого явища є відсутність раціо-на-ль-ного алгоритму лікування ХОЗЛ при наявності супутніх захво-рювань (Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ГЕМОРЕОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННя У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, СПОЛУЧЕНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ТА Їх КОРЕКЦІя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок