Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ обладнання ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ обладнання ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ обладнання ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,50 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЖЕДЖУЛА В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 631.331.85
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ обладнання
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ
ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 05.05.11 – Машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Вінниця – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Ратушняк Георгій Сергійович, завідувач кафедри теплогазопостачання, Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, Дубровін Валерій Олександро- вич, директор Інституту екобіотехнологій та біотехніки, Національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, м. Київ;
кандидат технічних наук, професор Середа Леонід Павлович, ректор, Вінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України.
Захист відбудеться „23” листопада 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 у Вінницькому державному аграрному університеті (21008, Вінницька обл., Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3, модуль № 4)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного аграрного універ- ситету за адресою: 21008, Вінницька обл., Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3
Автореферат розісланий „16” жовтня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Берник П.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах погіршення екологічної ситуації та подорожчання енергоносіїв значна увага приділяється енергозберігаючим технологіям утилізації органічних відходів. Наявні в Україні та в Вінницькому регіоні природні ресурси дозволяють використовувати свій потенціал для забезпечення енергією з нетрадиційних джерел життєдіяльність фермерських господарств та сільськогосподарських товариств. Методи анаеробного перероблення біомаси в Україні зараз використовуються вкрай обмежено. Основною причиною є недостатня розробка енерге-тичних питань: великі витрати на термостабілізацію та підігрів субстрату, нераціональне використання біогазу, перевитрати електроенергії на власні потреби біогазової установки (БГУ). Практично відсутні експериментальні та теоретичні дослідження обладнання для енергозберігаючих процесів біоконверсії при утилізації органічних відходів. Тому дослідження процесів утилізації органічних відходів сільськогосподарських виробництв з метою обґрунтування параметрів обладнання і засобів інтенсифікації анаеробного бродіння в біореакторах для отримання біогазу є актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є складовою звіту держбюджетної теми № 82-Д-276 “Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище в підсистемах енергозабезпечення систем біоконверсії”, що виконана згідно пріоритетного напрямку “Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток” відповідно до закону України “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки” № 2623-ІІІ від 11. 07.2001 р. Робота також виконувалась згідно з планом наукових держбюджетних та госпдоговірних робіт кафедр теплоенергетики і теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету.
Мета і задачі досліджень. Робота присвячена удосконаленню параметрів робочих органів обладнання та технологічного процесу утилізації органічних відходів сільськогосподарських виробництв шляхом анаеробного бродіння в біореакторах для отримання біогазу.
Для реалізації поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі:
- провести аналіз стану сучасних технологій, конструктивних рішень обладнання з утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств;
- встановити закономірності руху робочих органів обладнання коливального перемішування субстрату в біогазових реакторах при утилізації органічних відходів;
- розробити аналітичну модель технологічного процесу отримання біогазу при анаеробному бродінні органічних відходів, що дозволить прогнозувати продуктивність біореактора в залежності від впливаючих факторів;
- обґрунтувати конструктивно-технологічні параметри біогазового реактору з обладнанням коливальної активації для утилізації органічних відходів;
- розробити експериментальну комп’ютеризовану установку з коливальним перемішувачем субстрату, провести експериментальні дослідження з метою визначення впливу параметрів коливань на інтенсифікацію технологічного процесу органічних відходів і перевірити адекватність отриманих теоретичних залежностей експериментальним даним;
обґрунтувати раціональні технологічні схеми роботи біогазових реакторів з коливальним активатором при утилізації органічних відходів, оцінити на конкурентоспроможність та розробити рекомендації щодо його використання в сільськогосподарському виробництві;–
провести дослідження способів підготовки біогазу та запропонувати найбільш раціональні до практичного використання та обґрунтувати їх економічну ефективність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ обладнання ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок