Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,29 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД“
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”
Вонберг Тетяна Вікторівна
УДК 331.5
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі управління персоналом та економіки праці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Колот Анатолій Михайлович,
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,
проректор з науково-педагогічної роботи,
завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Лісогор Лариса Сергіївна,
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України,
завідувач відділу досліджень людського розвитку
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Колєшня Лідія Галактіонівна,
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і Національної академії наук України, завідувач відділу робочих місць, профорієнтації та підготовки кадрів
Захист відбудеться “6” грудня 2007р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.
Автореферат розіслано “6” листопада 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
к.е.н., професор О.С. Федонін


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні активні програми сприяння зайнятості населення (АПЗН), посідаючи одне з чільних місць у заходах реалізації політики зайнятості, лише частково досягають своєї основної мети, оскільки не гарантують повернення економічно активного населення до продуктивної зайнятості. Водночас реалізація активних програм на ринку праці потребує значних витрат. Динаміка показників, які характеризують ефективність використання витрачених коштів, не є стійкою та адекватною вкладеним ресурсам. Це пов’язано, передусім, з неефективним управління процесом надання послуг службою зайнятості.
Як у теоретичних розробках, так і на практиці немає узгодженості у методичних підходах щодо вибору показників оцінювання ефективності реалізації АПЗН та технології їх розрахунку. З огляду на це особливої значущості набувають теоретичні, методологічні та методичні розробки щодо забезпечення такого оцінювання.
Вагомий внесок у дослідження різних соціально-економічних аспектів ефективності реалізації активних програм зайнятості зробили такі провідні українські вчені, як С.І. Бандур, Д.П. Богиня, В.Я. Брич, В.С. Васильченко, В.І. Герасимчук, І.Ф. Гнибіденко, О.А. Грішнова, О.П. Дяків, Т.А. Заяць, С.П. Калініна, Є.П. Качан, Л.Г. Колєшня, А.М. Колот, І.С. Кравченко, Е.М. Лібанова, Л.С. Лісогор, Н.Д. Лук’янченко, Ю.М. Маршавін, С.В. Мельник, О.Ф. Новікова, Н.О. Павловська, О.В. Павловська, І.Л. Петрова, В.М. Петюх, В.О. Покрищук, В.А. Савченко, І.М. Терюханова, В.М. Шамота, Л.В. Щетініна та інші. Заслуговують на увагу праці зарубіжних вчених: В.В. Адамчука, В. Кабаліної, Р.П. Колосової, О.М. Конюхова, Т.М. Малевої, П.Н. Новікова, Д. Прайса, Ф.Т. Прокопова, С.Н. Смірнова, Ф. Туя, Д. Фритвелла, Е. Хансен, В.В. Шеметова, С. Шмідта.
Названі вчені глибоко досліджували питання оцінювання ефективності реалізації різних АПЗН. Разом з тим міждисциплінарність проблеми, різноманітність авторських підходів, їхня неоднозначність, а іноді й суперечливість потребують переосмислення, а можливо, і синтезування положень з різних предметних галузей з метою уточнення наявної теоретико-методологічної бази дослідження ефективності АПЗН.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок