Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648-1782 рр.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648-1782 рр.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Назва:
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648-1782 рр.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,67 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ім. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО
ФИЦИК Лариса Анатоліївна
УДК 930.2:929.7] (477) “1648/1782”
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648-1782 рр.).
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Науковий керівник: доктор історичних наук,
Кривошея Володимир Володимирович,
Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,
відділ етноісторичних досліджень,
головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Лепявко Сергій Анатолійович,
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка,
кафедра історії слов’янських народів,
завідувач
кандидат історичних наук,
Ситий Ігор Михайлович,
Чернігівський історичний музей
ім. В. Тарнавського,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут історії України НАН України, відділ української історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Захист відбудеться „29” березня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ( 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий „26” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Песчаний О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Історіографія виникнення та еволюції козацької старшини потребує неупередженого розгляду сучасними дослідниками, оскільки попередні оцінки цієї проблеми у літературі постійно змінювалися. Вчені дореволюційного, радянського та сучасного пострадянського періоду мають суттєві розходження у своїх поглядах на козацьку старшину та її роль у суспільному житті Гетьманщини. Вагомий внесок у дослідження зробили представники української діаспори та іноземні дослідники. Враховуючи зазначене вище, виникла потреба переосмислення цієї проблеми. Потрібно розглядати козацьку старшину через призму поглядів різних історіографічних шкіл, що сприятиме більш об’єктивному висвітленню дослідниками поставленої проблеми, тому дисертант намагається подати оцінку праць, що стосуються найбільш актуальних питань історіографії цього соціального прошарку Гетьманщини у контексті зміни підходів до цієї проблеми упродовж усього часу її розробки.
Ситуація, що склалася, є об’єктивним наслідком упередженого підходу до поставленої проблеми попередніми дослідниками. Співставлення різних точок зору в історіографії козацької старшини середини XVII – кінця XVIII ст. буде наступним кроком на шляху деідеологізації історичної науки та сприятиме формуванню виваженої оцінки в історіографії. Лише аналіз широкого кола історіографічних праць у повній мірі дозволить дослідити поставлену проблему, а також оцінити стан її розробки та визначити перспективи дослідження.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до плану роботи та наукової теми відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса.
Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні стану, повноти і достовірності вивчення виникнення та еволюції козацької старшини Гетьманщини в українській історіографії, виявлення недостатньо опрацьованих питань та вироблення рекомендацій щодо подальшої розробки теми.
Ця мета досягається виконанням таких дослідницьких завдань:
– охарактеризувати основні етапи та напрями дослідження виникнення та еволюції української козацької старшини упродовж початку ХІХ – початку ХХІ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648-1782 рр.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок