Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,99 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
КОВАЛЕВСЬКА Тетяна Юріївна
УДК 81'234

МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Спеціальність: 10.02.01 - українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова
Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант — доктор філологічних наук, професор
Карпенко Юрій Олександрович,
Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова,
кафедра української мови, професор.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Непийвода Наталія Федорівна,
Інститут журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри мови та стилістики;
доктор філологічних наук, професор
Жайворонок Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,
відділ загальнославістичної проблематики і
східнослов'янських мов, провідний науковий співробітник;
 
доктор філологічних наук, професор
Мойсієнко Анатолій Кирилович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри сучасної української мови.
Провідна установа — Дніпропетровський національний університет,
кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “9” жовтня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферет розіслано 06 вересня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А.Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Оптимізація комунікативного буття людини залежить від цілої низки екстралінгвальних та власне лінгвістичних факторів, які визначають оригінальність її індивідуальної та соціалізованої сутності, уналежнюючи особу до колективної конвенційності й водночас виокремлюючи її з континуального простору як неповторну “самість”. Інтерналіка поведінкової вмотивованості детермінована глибинною семантикою визначальних психолінгвістичних домінант, які, у свою чергу, реалізуються у вербальній та невербальній поведінці. У цьому аспекті великої ваги набуває проблема гармонізації мовного існування людини / соціуму через виявлення емпатичних (гармонізаційних) конструктів мови, які зумовлюють позитивне чи негативне сприйняття інформації та відповідну раціональну й аксіосистемну маркованість у процесах мовленнєвої інтерпретації світу, визначаючи в такий спосіб або пріоритети асоційованості індивіда до площини актуальних інформаційних континуумів, або його дисоційованість, маргіналізацію (Н.Андреєва, Дж.І?ан, Дж.О'Коннор, Дж. Сеймор, Г.Почепцов, Д.Тупчієнко). Оскільки мова є не лише засобом передавання інформації, а передусім таким синтетичним явищем, яке містить увесь комплекс духовних, психологічних, фізіологічних та інших чинників, що й формують своєрідність та неповторність людини як представника певного соціуму (М.Бахтін, Л.Виготський, В.Гумбольдт, О.Потебня, Д.Чижевський), то відповідний аналіз передбачає стереометричний підхід до її тлумачення. Лише усвідомлення мовного буття як невід'ємного складника, вкоріненого у психолінгвістичний та нейрофізіологічний конгломерат особистісно-колективної окремішності, буде сприяти отриманню наближеного до об'єктивного уявлення про особливості й закономірності глибинної суті людини, що відбиває антропоцентричну спрямованість сучасної наукової парадигми (Ю.Апресян, Г.Вежбицька, Ю.Караулов, О.Кубрякова, Ю.Степанов, М.Толстой). Реалізація прихованих мотивацій та уподобань відбувається в інтерактивній взаємодії, що має безпосередньо-опосередкований характер і передбачає необхідність використання релевантних методів досліджень, заснованих на експансіонізмі та експланаторності як загальнотеоретичних принципах сучасного мовознавства (Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок