Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Назва:
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,54 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук Укpаїни
Мiнiстерство освiти і науки України
Міжнаpодний науково-навчальний центp
інфоpмаційних технологій та систем
 
ЦЮПКО Сергій Вікторович
 
УДК330.4:63: 338.439.4
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
08.03.02 - економіко-математичне моделювання
Автоpефеpат дисеpтації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Національного аграрного університету (м.Київ)
Науковий керiвник доктор економічних наук, професор, академiк НАН України Бакаєв Олександр Олександрович
Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України, радник дирекції
Офіційні опоненти: доктоp економічних наук, професор
Матвєєв Михайло Тимофійович,
Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, радник дирекції
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Скрипниченко Марія Іллівна,
Інститут економічного прогнозування,
завідувач відділу
Провiдна установа: Київський національний університет ім.Тараса Шевченка.
Захист відбудеться "29" травня 2001р. о 14 годинi на засіданні спеціалізованої вченої pади К 26.171.01 по захисту дисертацій у Міжнаpодному науково-навчальному центpі інфоpмаційних технологій та систем НАН України та Мiносвiти і науки України за адpесою:
03680 Київ 187, пpоспект академіка Глушкова, 40.
З дисеpтацією можна ознайомитися в бібліотеці Кiбернетичного центpу НАН України.
Вiдгуки на автореферат надсилати за адресою:
03680 Київ 187, проспект академiка Глушкова, 40, МННЦ ІТіС, спецрада К .171.01.
Автореферат розiсланий “25” квітня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої pади РЕВIН В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кінець 80-х років ХХ століття як для колишнього СРСР, так і для України був характерний тим, що економіка почала прискорено рухатися до масштабної кризи. Катастрофічно зменшувалася мотивація основних працівників до праці.
Десять наступних років, внаслідок яких Україна стала незалежною суверенною державою, поступового системного реформування, призвело як економіку в цілому, так і сільське господарство зокрема до загальносистемної соціально-економічної кризи. Головна причина такого стану полягає в тому, що сільське господарство України майже десять років працює як на планово-розподільних, так і на ринкових засадах, які принципово несумісні між собою і виключають одні одних.
Зрозуміло, що кризовий стан сільськогосподарської сфери економіки України зумовлює термінову активізацію пошуку шляхів виходу з економічної та соціальної кризи. Сучасне дослідження на основі системного підходу до управління економікою в умовах переходу до ринкових відносин в економіці набувають з часом все більшої актуальності й особливого значення. Організація управління сільським господарством за цих умов потребує розробки комплексів економіко-математичних моделей прогнозування розвитку сільського господарства .
З урахуванням вищевикладеного, розробка комплексів економетричних моделей прогнозування розвитку сільського господарства України та його системоутворюючих підсистем рослинництва і тваринництва за перехідного періоду до ринкових умов господарювання є необхідною й актуальною задачею.
Стан вивчення проблеми. Ринок – це вища за ефективністю форма організації матеріального виробництва, його економічного росту та розвитку. Дослідження на цю тему знайшли своє відображення в працях таких класиків економічної думки як П.А.Столипін, О.В.Чаянов, М.І.Туган-Барановський, М.Д.Кондратьєв, В.В.Леонтьєв. Серед вітчизняних учених необхідно відзначити наукові праці І.І.Лукінова, П.Т.Саблука, О.М.Онищенко, В.В.Юрчишина, П.І.Гайдуцького, С.І.Дорогунцова, Б.М.Данилишина, П.П.Борщевського, О.А.Бугуцького, В.Г.Гладія, В.Я.Месель-Веселяка, А.С.Даниленка. Суттєвий вклад у теорію й практику економетричного моделювання галузей народного господарства внесли наукові праці О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок