Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА

Назва:
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,15 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИП’ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
РУДЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК 94 (477) „1866/1935”: 929 Василенко
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії Національного університету “Острозька академія”
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Яремчук Віталій Петрович,
Національний університет “Острозька академія”,
доцент кафедри історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кондратюк Костянтин Костянтинович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри новітньої історії України
кандидат історичних наук, доцент
Райківський Ігор Ярославович,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри історії України
Захист відбудеться „23” жовтня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
Автореферат розісланий “13” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Середа


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження.
Помітне місце у політичній історії України кінця ХІХ першої третини ХХ ст. належить українським вченим-історикам. Відтак одним із важливих завдань сучасної історичної науки є дослідження їх політичної, громадської та наукової діяльності. Вирішення цих питань дасть змогу встановити їх внесок в суспільно-політичне життя України того часу, визначити роль представників української історичної науки в загальноросійських та національному рухах, державотворчих процесах, зрештою становленні модерної національної спільноти. Йдеться як про участь (політичну, адміністративну, військову) в конкретних політичних процесах того часу, зокрема, Українській революції 1917 – 1921 рр., так і про інтелектуальний вклад у вироблення напрямів і моделей суспільного розвитку.
Окрім того, аналіз біографій представників інтелігенції підросійської України дозволяє поглибити знання про характер національних ідентичностей в тогочасному українському суспільстві та їх еволюцію, зокрема про перехід від „дуалістичної” національно-політичної лояльності до української орієнтації. Отож, „біографічний” підхід урізноманітнює та розширює наукові уявлення про шляхи українського націотворення.
До таких постатей, діяльність яких заслуговує спеціального дослідження, належить знаний історик, організатор Української Академії Наук та її другий президент Микола Прокопович Василенко (1866 1935). М.Василенко був не лише відомим вченим, а й активним учасником суспільно-політичного життя в Україні кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст., а особливо в період Української революції 1917 – 1921 рр. Навколо постаті цього діяча в радянській історичній науці склалось багато ідеологічних нашарувань, а то й відвертих міфів та вигадок. Сучасна ж історіографія зробила лише перші кроки в науковому осмисленні діяльності М.Василенка.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація пов’язана з науково-дослідницькою роботою з напрямку „Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби”, яка проводиться кафедрою історії Національного університету „Острозька академія”.
Метою дисертаційного дослідження є визначення місця і ролі вченого в українському націотворчому та державотворчому процесах кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
Для реалізації вказаної мети дисертант поставив перед собою такі дослідницькі завдання:
- охарактеризувати історію вивчення проблеми та джерельну базу дослідження;
- розкрити наукову та педагогічну працю М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок