Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІННО-ЦІННІСНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІННО-ЦІННІСНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Назва:
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІННО-ЦІННІСНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,51 KB
Завантажень:
40
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
ЖОВТОНІЖКО Ірина Миколаївна
УДК 378:5]:124.5
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІННО-ЦІННІСНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент
Ткачова Наталія Олександрівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
доцент кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Гребенюк Георгій Євгенович,
Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва і
дизайну;
кандидат педагогічних наук, доцент
Бутенко Людмила Леонідівна,
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри педагогіки.
Захист відбудеться “9” квітня 2008 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. № 216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).
Автореферат розісланий “6” березня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Штефан Л.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Реформування системи професійної підго-товки молоді орієнтує вищі навчальні заклади на підготовку компетентних фа-хівців, якості яких відповідають вимогам європейського ринку праці. Такі фа-хівці мають володіти міцними і глибокими професійними знаннями, усвідомлювати наслідки своєї діяльності. За складних умов демократичного реформування сучасного суспільства перед кожним його членом постає важлива проблема самостійного вибору з альтернативно можливих варіантів конкретних знань, поглядів, уявлень, переконань, установок, що відповідають унікальному внутрішньому світу людини. Науковці підкреслюють, що цей вибір значною мірою зумовлюється індивідуальними оцінно-ціннісними знаннями особистості.
На необхідності засвоєння знань такого виду як основи для формування особистості студента на засадах загальнолюдських, загальноєвропейських і національних цінностей у контексті здійснення процесу професійної підготовки молоді у вищих навчальних закладах (ВНЗ) наголошується також у На-ціональній доктрині розвитку освіти, Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та інших державних документах.
Окремі аспекти проблеми формування оцінно-ціннісних знань молоді у процесі освіти були і є предметом глибоких теоретичних досліджень у філософії, психології, педагогіці та інших наукових галузях. Так, теоретико-методологічні основи ціннісної проблематики в царині освіти розкрито в наукових наробках І. Беха, Л. Бутенко, Т. Бутківської, В. Галузинського, М. Євтуха, І. Зязюна, С. Клепка, І. Лернера, В. Сухомлинського, Ю. Шрейдера та інших учених. Питання ціннісного наповнення змісту освітнього процесу в сучасних вищих навчальних закладах висвітлено в наукових працях В. Андрущенка, І. Артюхової, Г. Ачкасової, М. Кагана, Х. Лейсі, Н. Ткачової та інших дослідників. Різні аспекти визначення ефективних педагогічних шляхів трансляції молодим людям загальнолюдських цінностей розглядали педагоги-класики А. Дис-тервег, Я. Коменський, К. Ушинський та сучасні науковці В. Гриньова, В. Лозова, Л. Панченко, О. Сухомлинська, Г. Троцко, О. Тягло та інші.
Особливості підготовки фахівців у сучасних умовах досліджували В. Андрущенко, М. Васильєва, Г. Гребенюк, В. Євдокимов, В. Кремень, О. Пєхота, І. Прокопенко, Л. Столяренко та інші. Питанням організації процесу професійної підготовки молоді під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу присвячені праці А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІННО-ЦІННІСНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок