Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,02 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет
РАДЕЦЬКА ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 338.012:339.188.4:658.012.4
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
У СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ
Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Хмельницький - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
КОЗАК ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ,
Інститут економічного прогнозування
Національної академії наук України (м. Київ),
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ПЕТРОВИЧ ЙОСИФ МИХАЙЛОВИЧ,
Національний університет “Львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри менеджменту організацій
кандидат економічних наук, доцент
СІРЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ,
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова (м. Миколаїв) Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри підприємництва та управління
виробництвом
Провідна установа: Ужгородський національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра економіки, менеджменту та маркетингу
Захист відбудеться 24 лютого 2005 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.01, у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 114.
Автореферат розісланий 21січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.В.Скринник


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Входження України до світової економічної системи як рівноправного економічного партнера ставить перед вітчизняними промисловими підприємствами проблеми, створені як їх тривалою роботою за умов командно-адміністративної системи, так і необхідністю становлення сучасної ринкової економіки та зміною цільової орієнтації підприємств. Розв’язання вказаних проблем буде сприяти виробництву конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів якості.
За умов глобальних ринкових відносин, що швидко змінюються, одним із основних напрямків підвищення конкурентоспроможності продукції є управління логістичними витратами, що розглядається стосовно нової для української економіки науки - логістики, теоретичні та практичні проблеми якої знайшли відображення у працях зарубіжних та вітчизняних вчених: Б.М. Андрушківа, В.П. Білоуса, Л. Бокка, М.П. Войнаренка, А.М. Гаджинського, В.М. Геєця, О.В. Глогуся, Е.А. Голікова, М.П. Гордона, Н.Т. Гриніва, М.І. Долішнього, В.Є. Козака, Є. В. Крикавського, М. Крістофера, Й.М. Петровича, А.Н. Роднікова, А.І. Семененка В.І. Сергеєва, І.В. Сіренка, П.Сокола, Н.І. Чухрай та ін. Разом з тим проблема управління логістичними витратами залишається маловивченою.
Наукова та практична значимість вивчення питань піднятої проблеми на сучасному етапі за умови недостатньої розробки їх у вітчизняній літературі, обумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з держбюджетною роботою “Концепція інформаційного забезпечення фінансово-інвестиційної та інноваційної діяльності” (номер державної реєстрації 0102U004047).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних основ удосконалення управління процесом формування логістичних витрат промислових підприємств та методичного інструментарію щодо їх реалізації.
Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі дослідження:
· з’ясувати роль та значення логістичних витрат у підвищенні конкурентоспроможності промислової продукції на сучасному етапі формування ринкових відносин;
· виявити особливості формування повного ланцюжка виробничих витрат за умов посилення конкуренції на регіональних та національних ринках;
· оцінити вплив витрат, які формуються на різних етапах циклу доведення її до споживача, на конкурентоспроможність продукції;
· узагальнити зарубіжний досвід використання сучасних систем розподілу продукції;
· оцінити можливості використання зарубіжного досвіду створення систем розподілу за умов ринкових відносин, що розвиваються в Україні, та розробити пропозиції щодо використання такого досвіду у нашій країні;
· розробити пропозиції щодо удосконалення управління процесами формування логістичних витрат підприємств;
· розглянути перспективи створення регіональних логістичних центрів розподілу, як одного із напрямків зниження логістичних витрат підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок