Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

Назва:
ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,14 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
Мрака Ігор Богданович
УДК:94:327(410:438-04)“1939/1945”
ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)
Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Швагуляк Михайло Миколайович
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри нової та новітньої історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Литвин Микола Романович
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, завідувач відділу наукових та інформатив-них видань
кандидат історичних наук, доцент
Сирота Роман Богданович
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історії слов’янських країн
Провідна установа: Інститут історії України НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться 20 вересня 2005 р. о 15-й годині на засіданні спе-ціалізованої Вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Кри-п’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту україно-знавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельниць-ка, 4)
Автореферат розісланий “18” серпня 2005 року
Вчений секретар
Спеціалізованої Вченої ради,
доктор історичних наук Патер І. Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Історія дипло-матичних відносин періоду Другої світової війни віддавна викликає значне зацікавлення науковців, дипломатів та державних діячів. Сту-дії з цієї проблеми тривають і сьогодні із залученням у науковий обіг нових архівних матеріалів, що дає змогу більш об’єктивно та всебічно висвітлити ці події. Важливим сегментом таких досліджень є зовніш-ньополітична діяльність уряду Великої Британії, який одним з пер-ших прийняв рішення про вступ країни у війну. Окупація території Польщі Німеччиною та СРСР поставила на порядок денний проб-лему відновлення суверенітету Польської держави, ключова роль у розв’язанні якої належала Великій Британії. Розширення ареалу воєн-ного конфлікту та включення у нього Радянського Союзу і Сполуче-них Штатів Америки дало поштовх до формування нової системи вза-ємин між державами, які вели війну проти Третього Райху та його со-юзників. Зміни геополітичної кон’юнктури впливали на політику офі-ційного Лондона у питанні встановлення територіальних обрисів По-льської держави. Втім британський уряд враховував не лише інтере-си учасників конфлікту у регіоні, але й низку об’єктивних чинників.
Необхідність дослідження цієї тематики зумовлена також тим, що Велика Британія була одним із активних учасників тривалого різ-новекторного переговорного процесу, у ході якого визначено сучас-ний кордон між Україною та Польщею. При визначенні позиції офі-ційного Лондона щодо територіальних меж Польської держави пев-ний вплив мало і українське питання.
Політика британського уряду у польському питанні, втім і щодо післявоєнних територіальних контурів Польщі, привертала увагу вче-них різних країн. Окремі її аспекти знайшли відображення у працях радянських істориків. Однак наявна історична література не дає ви-черпної відповіді на всі питання досліджуваної проблематики. Не дістала належного висвітлення тематика у сучасній українській істо-ричній науці. Продовження досліджень у цій ділянці дасть можли-вість частково заповнити одну з прогалин у вітчизняній історіографії.
Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи, яку проводить кафедра нової та новітньої історії історичного факуль-тету Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках проблеми “Країни Західної Європи та Північної Америки й Україна”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок