Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА “МОБІ ДІК, АБО БІЛИЙ КИТ” У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА “МОБІ ДІК, АБО БІЛИЙ КИТ” У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

Назва:
ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА “МОБІ ДІК, АБО БІЛИЙ КИТ” У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,20 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Будій Зіновія Іванівна
УДК 811.111:81’42
ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА “МОБІ ДІК,
АБО БІЛИЙ КИТ” У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Богданович Тетяна Григорівна,
Львівський національний університеті імені Івана Франка,
кафедра англійської філології
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кухаренко Валерія Андріївна,
Одеський державний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра стилістики і лексикології англійської мови
кандидат філологічних наук, доцент
Семен Галина Ярославівна,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра англійської мови
Провідна установа: Київський державний лінгвістичний університет
Захист відбудеться “28 лютого 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради К 35.051.15 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 220.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “26” січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої Ради
кандидат філологічних наук, доцент Білинський М. Е.
Дослідження мови художнього твору вимагає одночасного використання принципів і методів лінгвістики та літературознавства. У кожному суспільстві в процесі його розвитку виникають ті чи інші літературні течії, школи, напрямки, що впливають на творчість письменника, який у своїх творах відображає проблеми сучасної йому епохи, історії та культури свого народу, як результат індивідуального пізнання дійсності. Твір постає перед дослідником як складна система, елементи якої взаємопов’язані між собою i зумовленi тематичною спрямованістю, особливостями свiтогляду та творчою манерою письменника.
Неповторність та естетична цінність художнього твору залежить від певного, характерного тільки для нього набору та організації лексичних одиниць. Оскільки мовнi одиницi в художньому текстi виконують подвійну функцiю – комунiкативну та естетичну, – слово у ньому може реалiзовувати не тiльки свої безпосереднi номiнативнi значення, але й художньо-стилiстичнi, зі всiма притаманними їм емоцiйними, експресивно-образними компонентами. Особливостi використання лексичних одиниць повнiстю розкриваються лише у цiлiсному контексті твору. Деякi слова зазнають рiзкого семантичного зсуву, який пiдготовлений мiкро- i макроконтекстом, набувають незвичайної сутності i стають важливими художньо-образними елементами iдейно-естетичної структури твору. Дослiдження художньої мови передбачає виділення набору маркованих елементiв у текстi твору та вивчення тих зв'язкiв, якi встановлюються мiж мовними одиницями, релевантними для виявлення ідентифікаційних характеристик твору. Такий аналіз мови проводиться шляхом виділення лексичних угрупувань різного об’єму (семантичне поле, лексико–семантична група), які характерні власне для цього твору та зумовлені взаємодією лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів.
Системний підхід до вивчення мови твору з врахуванням індивідуального стилю письменника, об’єкту пізнання, певного життєвого матеріалу та набутого досвіду, впливу ідейних та естетичних норм, вироблених суспільством, виявляється результативним в аспекті дослідження лексичного складу роману Германа Мелвілла “Мобі Дік, або Білий Кит” (1851) у проекції американського трансценденталізму.
Хоча творчість Г. Мелвілла вивчали багато дослідників, про нього та його твори написано чимало книг і спеціальних статей, проте вони є здебільшого літературознавчого характеру.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА “МОБІ ДІК, АБО БІЛИЙ КИТ” У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок