Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Назва:
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,71 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ШЕВЕЛЬОВ Володимир Олексійович
УДК 355.41.61
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
25.00.02 - механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
БОГДАНОВИЧ Володимир Юрійович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
професор кафедри національної безпеки
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор,
РАДИШ Ярослав Федорович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри
управління охороною суспільного здоров’я;
доктор військових наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
РОМАНЧЕНКО Ігор Сергійович,
Центральний науково-дослідний інститут
Збройних Сил України, заступник начальника
з наукової роботи;
Провідна установа: Національний інститут стратегічних досліджень, відділ
воєнної політики, м. Київ.
Захист відбудеться "8" грудня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий “4” листопада 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю вирішення актуальних завдань щодо ресурсного забезпечення Воєнної організації держави, чого неможливо досягти без її ефективного реформування на основі науково обґрунтованих механізмів державного управління забезпеченням національної безпеки України. Однією з найбільш недосконалих у ресурсному забезпеченні на сьогодні є система державного регулювання речового забезпечення, успадкована Україною від Збройних сил (ЗС) колишнього СРСР. Кожен елемент Воєнної організації утримує не адаптовану до сучасних умов власну систему речового забезпечення з дублюючими функціями, що призводить до її громіздкості й вимагає значних фінансових витрат та збільшення чисельності обслуговуючого персоналу.
Сьогодні ж теоретичні й практичні питання організації державного управління у цій сфері недостатньо досліджені. Зокрема, існують досить суперечливі погляди на шляхи вдосконалення існуючої системи речового забезпечення, що свідчить про актуальність дослідження, в якому дисертантом на основі системного підходу аналізуються державно-управлінські аспекти комплексної проблеми ресурсного забезпечення Воєнної організації України на шляху євроатлантичної інтеграції.
Серед науковців, які досліджували згадану проблему, слід вказати, на-сам-перед, В.Б.Авер’янова, Г.В.Атаманчука, В.Д.Бакуменка, О.С.Бодрука, К.Г.Вайса, В.П.Горбуліна, Г.О.Дмитренка, Р.Джонсона, В.М.Князєва, В.І.Луго-во-го, Я.Ф.Ра-ди-ша, Г.Райта, Т.Сааті, В.П.Шкідченка. Окремі важливі аспекти теорії та прак-тики дер-жавного управління реформуванням Воєнної організації України на шляху євро-атлантичної інтеграції висвітлювалися в працях В.Ю.Бог-да-новича, Г.М.Ми-хайличенка, Г.М.Перепелиці, С.І.Пирожкова, Б.О.Плуж-никова, В.М.Ри-жих, І.С.Ро-манченка, Г.П.Ситника, Ю.П.Сурміна, В.О.Шамрая, В.І.Щел-ку-нова та ін.
Водночас дослідження, в яких би з використанням системного підходу розглядалися державно-управлінські аспекти комплексної проблеми ресурсного забезпечення Воєнної організації держави, практично відсутні. Це стосується й питань реформування та вдосконалення системи речового забезпечення: як свідчить досвід, їх вирішують лише відповідні керівники на відомчому рівні, які, на жаль, не мають для цього відповідного досвіду та наукового підґрунтя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок