Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

Назва:
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,22 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МЕДА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
УДК 336.711 (477)
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ЛЬВІВ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівській комерційній академії.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Вовчак Ольга Дмитрівна,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри банківської справи. |
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Міщенко Володимир Іванович,
Національний банк України,
Директор Центру наукових досліджень; |
кандидат економічних наук, доцент
Табачук Галина Прокопівна,
Львівський інститут банківської справи
Університету банківської справи НБУ, доцент кафедри банківської справи.
Захист дисертації відбудеться 16 листопада 2007 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий „_13_” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук І.З. Сторонянська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи України, що характеризується посиленням конкуренції, одним з пріоритетних завдань, яке стоїть перед вітчизняними банками, є забезпечення їхнього розвитку та стабільного функціонування. Одним з важливих напрямів реалізації цього завдання є фінансовий розвиток банківської установи. Неодмінною передумовою забезпечення фінансового розвитку банку в сучасних умовах посилення конкуренції виступає фінансова стратегія розвитку.
Виходячи з цього, особливої актуальності сьогодні набуває необхідність пошуку та впровадження сучасних методів розробки та реалізації фінансової стратегії розвитку банку, здійснення свідомого стратегічного управління його фінансовою діяльністю.
Вагомий внесок у розробку теорії та практики стратегічного управління банком зроблено у працях вітчизняних учених: Бушуєвої І., Васюренка О., Вовчак О., Геєця В., Герасимчук В., Дзюблюка О., Заруби О., Карчевої А., Козоріз М., Козьменка С., Кочеткова В., Кузнєцової А., Луціва Б., Міщенка В., Мороза А., Пернарівського О., Примостки Л., Смовженко Т., Табачук Г., Ткаченко Т. та ін. Належне місце у розробці цих питань займають роботи зарубіжних учених: Єгорова Є., Лаврушина О., Роуза П., Севрука Е., Синки Д. та інших. Однак, основна увага багатьох науковців та практиків приділялась розробці та впровадженню методик і рекомендацій щодо стратегічного управління банком загалом.
Сьогодні у вітчизняній економічній науці відсутні комплексні дослідження теоретико-методологічних основ і прикладних аспектів процесів формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку. Публікації з цієї проблеми присвячені лише окремим напрямам та підходам до її визначення. Недостатньо розробленими є питання, пов’язані із фінансовою стратегією і тактикою розвитку банку в умовах посилення конкуренції, оцінкою впливу фінансової стратегії на ефективність діяльності банку та на його конкурентоспроможність, вибором шляхів удосконалення процесів формування і реалізації фінансової стратегії розвитку банківської установи. Невисокий рівень більшості показників-критеріїв діяльності банківських установ зумовлює необхідність розробки нових концептуальних підходів щодо вдосконалення процесів формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку для його успішного та довгострокового функціонування в умовах посилення конкуренції.
Вирішення цих завдань визначає актуальність теми, окреслює об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок