Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Назва:
ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,05 KB
Завантажень:
40
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КРЯЖЕВ Павло Володимирович
УДК 371.2+37.013.74 (4 -15)
ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент
КОРСАК Костянтин Віталійович,
Інститут вищої освіти АПН України,
завідувач відділу теорії і методології
природничої та інженерної освіти.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник
ЛАВРИЧЕНКО Наталія Миколаївна,
Інститут педагогіки АПН України,
завідувач лабораторії порівняльної педагогіки;
 
кандидат педагогічних наук
ПОБЕРЕЗСЬКА Ганна Георгіївна,
Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»,
доцент кафедри документознавства та
інформаційної діяльності.
Захист дисертації відбудеться 22 квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розіслано 22 березня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.М. Дем’яненко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Друга половина ХХ ст. була позначена прискоренням науково-технологічного прогресу, що став каталізатором якісних змін виробництва і спричинив економічні та політичні всепланетні зміни. В цих умовах почав відбуватися поступовий перехід розвинених держав світу від індустріальної стадії розвитку до формування суспільства знань. Це спонукало західноєвропейські уряди інтенсифікувати реформування вищої освіти з метою підвищення рівня її якості, гнучкості, конкурентоспроможності та посилення тісної інтеграції із промисловістю.
Вивчення західноєвропейського досвіду реформування вищої освіти може бути корисним під час планування та реалізації модернізаційних змін у вищій школі України, орієнтованих на її якісне оновлення та інтеграцію в європейський освітній і науковий простір.
Дослідженню змін і розвитку професійно-технічної, педагогічної та інших частин освітніх систем окремих європейських країн на межі ХХ - ХХІ ст. присвячені праці таких вітчизняних науковців, як Н.Абашкіна, А.Василюк, К.Корсак, А.Сбруєва та ін.
Українські вчені приділяють увагу особливостям участі України в Болонському процесі (В.Андрущенко, Я.Болюбаш, В.Журавський, М.Згуровський, К.Левківський, В. Луговий, С.Ніколаєнко, М.Степко, С.Суржик, та ін.).
Значну наукову цінність для дослідження становили праці зарубіжних учених-педагогів, присвячені сучасним процесам змін вищої освіти в європейському регіоні (Р.Велт, Л.Жаллад, В.Масеманн, А.Мірой, К.Павловскі, Дж.Тейлор, Р.Томас, Д.Фаррінгтон, М.Фуллан, Г.Хілс, Т.Хюсен та ін.).
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема реформування освіти в західноєвропейських країнах піднімається в окремих працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Однак, цілісного науково-теоретичного обґрунтування тенденцій реформування вищої освіти на межі ХХ - ХХІ ст. у країнах Західної Європи не було здійснено. Враховуючи ці обставини, ми обрали темою дисертаційного дослідження “Тенденції реформування вищої освіти в країнах Західної Європи”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя “Модель організації ступеневої підготовки педагогічних кадрів” (державний реєстраційний № 0104U000324). Роль автора полягала у дослідженні західноєвропейського досвіду реформування академічних ступенів.
Тему дисертації затверджено Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол від 2 грудня 2003 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок