Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕБЮТАНТНА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ: ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

ДЕБЮТАНТНА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ: ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

Назва:
ДЕБЮТАНТНА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ: ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,07 KB
Завантажень:
343
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство охорони здоров’я України
Український науково-дослідний інститут
соціальної і судової психіатрії та наркології
ПАВЛЮК
Петро Олександрович
 
УДК 616.69 – 008.14 – 085.851
 
ДЕБЮТАНТНА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ:
ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ
14.01.16 – психіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти Министерства охорони здоров’я України
Науковий керівник: доктор медичних наук, Харченко Євгеній Миколайович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології, відділення кризових станів, керівник відділення
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Напрєєнко Олександр Костянтинович, Національний медичний університет ім. О.О.Бо-гомольця, кафедра психіатрії, завідувач кафедри;
доктор медичних наук, професор Сонник Григорій Трохимович, Українська медична стоматологічна академія, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, завідувач кафедри.
Провідна установа:
Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ Автономної республіки Крим, кафедра психіатрії з курсами психотерапії та невропатології ФПО, м.Сімферополь
Захист відбудеться "18” квітня 2002 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 при Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103
Автореферат розісланий "16" березня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук |
Гриневич Є.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Порушення сексуальної функції чоловіків вивчало, як відомо, багато дос--лідників – Г.С.Васильченко, Г.Ф.Дейнега (1990), Г.С.Кочарян, А.С.Ко-чарян (1994), И.И.Горпинченко (1996), В.В.Кришталь (1999), W.H.Masters, V.E.Johnson (1976), S.Kratochvil (1985), K.Imelinski (1996) та ін. Проте сексу-аль-ні розлади в дебюті статевого життя чоловіків висвітлено лише в пооди-но-ких працях (Г.С.Ва-сильченко, 1988), а механізми розвитку при цьому сек-су-альної дисгар-монії подружньої пари практично не вивчені. Отже, дебю-тант-на сексуальна дисфункція – своєрідний розлад, що позначається на за-галь-ній та сексуальній по--ведінці чоловіків і призводить до порушення між-особистісних та сексу-аль-них стосунків подружжя, залишається мало дослід-женим.
Актуальність теми. Розробка й впровадження в клінічну практику ефек-тивних методів діагностики і корекції дебютантних форм сексуальної дис-функції у чоловіків, що являє собою психосоматичну патологію, є склад-ною проб-лемою сексології, яка поки що не втрачає своєї актуальності. Склад-ність її пов’язана із труднощами виявлення психосоматичних співвідношень при дебю-тант-ному порушенні сексуального здоров’я, різноманітністю його при-чин, полі-морфністю проявів і, головне, з тим, що в генезі дебютантних форм сексуальної дисфункції навряд чи не визначальними є особливості не тільки псхосек-су-ального розвитку, але й особистості кожного з подружжя і сполучення в по-друж-ній парі цих особливостей, а також типів сексуальної культури.
У зв’язку з недостатньою вивченістю психосоматичних співвідношень при дебютантних формах сексуальної дисфункції у чоловіків клінічна сексо-ло-гія не має поки що достатньо ефективних методів корекції сексуальної дез-адаптації подружньої пари, зумовленої цією патологією. Психотерапевтичні ме-то-ди, що використовуються для її корекції, не можуть бути з успіхом за-с-то-совані без відповідної модифікації, що враховує психосоматичні спів-від-но-шення при даному розладі та їхню роль у розвитку подружньої дез-адаптації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДЕБЮТАНТНА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ: ПСИХОСОМАТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок