Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Назва:
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,36 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
ІСМАІЛОВА ЛІЛЯ БЕКТАШІВНА
УДК 343.137
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
-
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі кримінального процесу та криміналістики
Академії адвокатури України
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор,
Гончаренко Владлен Гнатович,
Академія адвокатури України
професор кафедри кримінального
процесу та криміналістики.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Шумило Микола Єгорович,
Університет економіки і права „Крок” (м. Київ);
завідувач кафедри кримінального процесу
та криміналістики
кандидат юридичних наук, доцент
Лобойко Леонід Миколайович,
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ,
професор кафедри кримінального процесу.
Провідна установа: Інститут держави і права імені В.М. Корецького
НАН України, відділ проблем кримінального
права, кримінології та судоустрою (м. Київ)
Захист дисертації відбудеться “3” квітня 2007 р. о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 у Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 27).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 27).
Автореферат розісланий “2” березня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук, доцент О.П. Кучинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Успішне вирішення завдань, що стоять сьогодні перед країною в політичній, соціальній і економічній сферах, багато в чому залежить від здійснення правосуддя на засадах верховенства права, що забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Це обумовлює необхідність побудови правової держави, що можливо тільки за умови комплексного та системного реформування всіх сфер суспільного життя, складовою частиною якого виступає судово-правова реформа. З прийняттям у 2001 р. змін до чинного кримінально-процесуального законодавства і підготовкою нового Кримінально-процесуального кодексу детального глибокого дослідження потребують основні ідеї, положення, керівні принципи права, визначальне місце серед яких посідає принцип рівності сторін. Роль і значення принципів кримінального процесуального права і принципу рівності сторін в сучасних умовах правотворення постійно зростають, оскільки вони трансформуються в норми права конкретного змісту.
Ці норми знайшли своє вiдображення і у чинному нацiональному законодавствi. Так, у статті 3 Конституції України закріплено пріоритет загальнолюдських цінностей, підкреслюється, що в центрі уваги повинна бути людина як найвища соціальна цінність. Громадянин, його права та свободи є головним об’єктом національної безпеки, а одним iз основних принципiв забезпечення національної безпеки є прiоритет прав людини. Побудова правової держави має на метi створення такої правової системи, за якої особа не буде зазнавати обмежень, не передбачених законом, i завжди матиме можливiсть правовим шляхом захистити свої iнтереси. Дiяльнiсть держави повинна бути спрямована на реальне забезпечення захисту прав i свобод своїх громадян на пiдставi їх рівності. Визнання й дотримання прав і свобод людини, їх належне забезпечення та надійний захист є виявом правової держави.
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена тим, що захист конституційних прав і свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві забезпечується сукупністю і системою процесуальних дій суду та учасників процесу, що ґрунтуються на нормах КПК, в яких відтворено принцип рівності сторін. Закріплення і гарантування свободи в реалізації суб’єктивних прав їх носіями надає принципу рівності сторін універсального значення для всього кримінального судочинства України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок