Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РАННІ РЕЦИДИВНІ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

РАННІ РЕЦИДИВНІ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Назва:
РАННІ РЕЦИДИВНІ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,49 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУКА ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ
УДК 616.33/34-002.44-005.1
РАННІ РЕЦИДИВНІ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ
ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
14.01.03 - хірургія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному уні-вер----си-те-ті
МОЗ України
Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ Олександр Олександрович,
Луганський державний медичний університет, професор
кафедри госпітальної хірургії
Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України, доктор медичних наук, професор
ВЕЛІГОЦЬКИЙ Микола Миколайович,
Харківська медична академія післядипломної освіти,
завідувач кафедри торакоабдомі-наль-ної хірургії
 
доктор медичних наук, професор
КОНДРАТЕНКО Петро Генадійович,
Донецький державний медичний універ-си-тет, завідувач
кафедри госпітальної хірургії
Провідна установа: інститут загальної та невідкладної хірургії, відділення
печінки та підшлункової залози, Академії медичних наук України (м. Харків)
Захист дисертації відбудеться "11" березня 2001 р. о 13.30 го-ди-ні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .600.01 при Хар-ків-сько-му державному медичному уні-верситеті (61022, м. Хар-ків, пр. Леніна, 4; т. 43-07-26)
З дисертацією можна ознайомитись у біб-ліотеці Харків-сь-ко-го державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Лені-на, 4)
Автореферат розісланий "31" січня 2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент   Танько О.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Ранні рецидивні кровотечі (РРК) виникають у 6,0-31,2% хворих, що пе-ре-несли гостру шлунково-кишкову кровотечу (ГШКК) виразкової етіології (Верушкін Ю.І. із співавт., 1989; Есперов Б.Н. із співавт., 1990; Фільц О.В. із співавт., 1998). При цьому, зміни, що пов'язані з РРК, посилюють постгемо-рагічні пору-шен-ня, які виникають у зв'язку з первинною кровотечею та провокують зрив компенсаторних можливостей життєво важливих органів та систем (Магдіев Т.М. із співавт., 1991; Гурин Н.Н., Логунов К.В., 1997). Смерт-ність при РРК значно вища, ніж при пер--винних ГШКК, і складає, за даними різних авторів, 19,3-29,4% (Дуднік В.П., Романов В.О., 1990; Затевахін І.І. із співавт., 1990; Магдіев Т.М. із співавт., 1991). В структурі ле-таль-ності виразкових кровотеч на частку РРК приходиться до 30% (Кондратенко П.Г., 1995). Виходячи з цього, основ-ним резервом поліпшення результатів лікуван-ня хворих на ГШКК вираз-ко-вого генезу є достовірне, інформативне прогнозування РРК і обг-рунтування профілактичних заходів ліку-вальної так-тики щодо запобігання рецидиву кровотечі.
Актуальність теми. В доступній літературі наво-диться багато різно-маніт-них ознак, що оціню-ють-ся як фактори ризику РРК (Велігоцький М.М. із співавт., 1989; Хараберюш В.А., Кондратенко П.Г., 1991; Кондратенко П.Г. із співавт., 1994; Шорох Г.П., Климович В.В., 1998). У зв'язку з цим, виникає необхідність суттєво чіткої сис-тема-ти-за-ції цих фак-то--рів та об’єк-ти-ві-зації прогнозу РРК. За останні роки застосову-ють-ся різно-ма-ніт-ні мето-дики математичного аналізу окремих факторів ризику рецидив-них кровотеч або їх поєднання (Трунін М.А. із співавт., 1991; Саєнко В.Ф із співавт, 1997; Шорох Г.П., Климович В.В., 1998; Коз-лов С.М., 1998; Фільц О.В. із співавт., 1998; Ратнер Г.Л. із співавт., 1999). Однак, вони ма-ють низку істотних недо-ліків: громіздкі, здебільш суб'єктивні, нерідко вмі-щу-ють велику кількість факторів, які потребують спеціальних досліджень, ви-магають математичної підготовки лікаря, який проводить прог-нозування. При цьому обчис-лю--вальна техніка використовується, головним чином, для ма-те-ма-тич-ної обробки різноманітних факторів ризику рецидиву кровотечі. Вказані недоліки методів прогнозування обмежують широке їх практичне використання. В доступній літературі ми знайшли лише одну роботу, при-свя-че-ну прогнозуванню РРК за допомогою спеціалізованої комп'ютерної прог-ра-ми (Шапкін Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РАННІ РЕЦИДИВНІ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок