Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Хорошев Костянтин Григорович
УДК 539.3
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА
ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Донецьк – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому національному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор
Калоєров Стефан Олексійович,
Донецький національний університет
Офіційні опоненти:– доктор фізико-математичних наук, професор,
Карнаухов Василь Гаврилович
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
НАН України (м. Київ)
зав. відділу термопружності
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Ложкін Володимир Миколайович,
Інститут прикладної математики і механіки
НАН України, старший науковий співробітник
відділу аналітичних методів механіки гірничих порід
Провідна установа – Інститут прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
відділ теорії фізико-механічних полів
Захист відбудеться “27” червня 2007 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.05 при Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, головний корпус, математичний факультет, ауд. 603.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Відгук на автореферат просимо надсилати за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, Донецький національний університет, вченому секретарю спеціалізованої ради К 11.051.05.
Автореферат розісланий “25травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю.В. Мисовський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасній автоматиці, обчислювальній та вимірю-вальній техніці, машинобудуванні та інших галузях народного господарства широко застосовуються конструкції з елементами із п’єзоелектричних та п’єзо-магнітних матеріалів, що мають концентратори напружень типу отворів та тріщин. Під дією механічних сил, температурних, електричних та магнітних полів в цих елементах можуть виникати високі концентрації напружень, які не-обхідно враховувати при розрахунку конструкцій на міцність й тріщино-стійкість. У зв`язку з цим виникає необхідність розробки достатньо простих та надійних методів визначення термопружного, термоелектропружного, термо-магнітопружного станів п`єзоактивних тіл з отворами та тріщинами, розв`язу-вати на їх основі нові класи задач інженерної практики. Розв`язанню деяких проблем в цій галузі й присвячена дана дисертаційна робота.
Метою дисертації є вивчення впливу теплофізичних сталих матеріалів тіл, геометричних характеристик отворів та тріщин, їх кількості, сполучення та взаєморозташування на значення основних характеристик (напружень та пере-міщень, індукції, напруженості та потенціалу поля) термоелектропружного ста-ну (ТЕПС) і термомагнітопружного стану (ТМПС), густини внутрішньої енергії, у випадку тріщин також коефіцієнтів інтенсивності напружень, індукції і напруженості (КІНІН), встановлення закономірностей якісних та кількісних змін цих величин. Для досягнення цієї мети необхідно було– 
розробити методи розв`язання двомірної та плоскої задач термоелектро-пружності і термомагнітопружності для тіл з отворами та тріщинами;– 
дослідити ефективність розроблених методів та вірогідність отриманих результатів;– 
із застосуванням цих підходів отримати теоретичні розв`язки конкретних задач з їх алгоритмізацією та чисельною реалізацією на ЕОМ;– 
провести чисельні дослідження з метою встановлення нових законо-мірностей зміни термоелектропружного та термомагнітопружного станів тіл в залежності від їх геометричних характеристик та теплофізичних властивостей матеріалів.
Об`єктом дослідження є ТЕПС та ТМПС багатозв`язних тіл в залежності від теплофізичних властивостей їх матеріалів, геометричних характеристик отворів та тріщин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок