Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 2

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Предметом дослідження є розробка ефективних методів визначення ТЕПС та ТМПС тіл з концентраторами напружень типу отворів та тріщин з ураху-ванням теплофізичних властивостей їх матеріалів, а також взаємодії кон-центраторів напружень між собою і з зовнішньою границею.
Методи дослідження. Для досягнення сформульованої мети в роботі вико-ристано і розвинено ряд підходів. Введено узагальнені комплексні потенціали двовимірної та плоскої задач термоелектропружності і термомагнітопружності, знайдено через них вирази основних характеристик ТЕПС і ТМПС, отримано граничні умови для визначення комплексних потенціалів, загальні представлен-ня цих функцій для тіла і півпростору з отворами і тріщинами; показано ефективність використання комплексних потенціалів для розв`язання задач і вірогідність одержуваних результатів; розроблено чисельно-аналітичний метод визначення комплексних потенціалів для тіла і півпростору з отворами і тріщи-нами. Метод базується на використанні конформних відображень, виділенні та дослідженні логарифмічних особливостей комплексних потенціалів і сингуляр-ностей їх похідних в кінцях тріщин, що представляють “вузькими” еліпсами, задоволенні граничним умовам методами інтегралів типу Коші та найменших квадратів, зведенні розглянутих задач до розв`язання систем лінійних алге-браїчних рівнянь для знаходження невідомих сталих, що входять до комплексних потенціалів.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження пов`язані з фундаментальними науково-дослідними роботами “Розробка методів дослідження напруженого стану ком-позиційних тіл з концентраторами напружень та їх застосування” (№ держреєстрації 0101U005377, 2001–2003 рр.), “Розробка методів досліджен-ня напруженого стану однорідних і кусочно-однорідних тіл з концентраторами напружень при дії силових, температурних, електричних полів і їх застосуван-ня” (№ держреєстрації 0104U002152, 2004 – 2006 рр.), що фінансувалися Міні-стерством освіти і науки України. Частина результатів роботи була використана у звітах по вказаним НДР.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що– 
введено комплексні потенціали двовимірної та плоскої задач термо-електропружності і термомагнітопружності, знайдено через них вирази основ-них характеристик ТЕПС і ТМПС, отримано граничні умови для визначення комплексних потенціалів, загальні представлення цих функцій для тіла і пів-простору з отворами та тріщинами; показано ефективність використання ком-плексних потенціалів при розв`язанні задач і вірогідність одержуваних ре-зультатів;– 
розроблено чисельно-аналітичний метод визначення комплексних потен-ціалів задач термоелектропружності та термомагнітопружності для тіл з отво-рами і тріщинами, що використовує конформні відображення, розвинення фун-кцій в ряди Лорана і за поліномами Фабера, метод найменших квадратів для задоволення граничним умовам; – 
розроблено заснований на використанні інтегралів типу Коші підхід до розв`язання задач теплопровідності, термоелектропружності і термомагніто-пружності для півпростору з внутрішніми отворами і тріщинами з точним задоволенням граничним умовам на плоскій границі і наближено на поверхнях отворів і тріщин; – 
розроблено засновану на наближеному задоволенні граничним умовам на всіх границях багатозв`язного півпростору методику, що дозволяє розв`язувати задачі не лише для випадку внутрішніх отворів і тріщин, але і коли останні перетинають плоску границю;– 
розв`язано низку нових задач теплопровідності, термоелектропружності та термомагнітопружності для тіла і півпростору (пластинки і півплощини) з отворами і тріщинами;– 
встановлено нові механічні закономірності впливу теплофізичних вла-стивостей матеріалів тіл, геометричних характеристик отворів і тріщин, їх кількості, сполучення, взаємного розташування відносно одне одного і відносно границі півпростору на значення основних характеристик ТЕПС і ТМПС, густини внутрішньої енергії і КІНІН.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок