Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 3

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Вірогідність основних результатів і висновків роботи забезпечується стро-гістю постановки задач і використанням строгих математичних методів; висо-ким ступенем точності задоволення граничним умовам, що перевіряються у численних точках границь; вірогідність одержуваних результатів наближеним задоволенням граничним умовам на плоскій (прямолінійній) границі півпростору (півплощини) випливає також зі збігу відповідних результатів з аналогічними, знайденими при точному задоволенні вказаним умовам.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості ви-користання розроблених методики розв`язування задач і програмних засобів для чисельної їх реалізації при розрахунках, пов`язаних з проектуванням и ви-значенням робочих параметрів елементів конструкцій з п`єзоактивних мате-ріалів, що містять отвори і тріщини; в отриманні результатів, що дозволяють оцінити взаємовплив отворів і тріщин в залежності від їх кількості, сполучення та взаємного розташування, а також впливу теплофізичних властивостей їх матеріалів на ТЕПС і ТМПС.
Апробація результатів роботи. Основні положення роботи доповідалися і обговорювалися на низці наукових конференцій і семінарів, в тому числі на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Донецького націо-нального університету у 2003-2006 рр., на ІІІ і ІV Міжнародних наукових кон-ференціях “Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла” (м. До-нецьк, 2005 р., 2006 р.), VII Міжнародній науковій конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (м. Львів, 2006 р.). В повному обсязі дисертаційна робота доповідалася на об`єднаному науковому семінарі кафедр теорії пружності і обчислювальної математики, прикладної механіки і комп`ютерних технологій Донецького національного університету, науковому семінарі “Механіка зв`язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій” відділів Інституту механіки НАН України під керівництвом акад. Ю.М.Шевче-нка (м. Київ), науковому семінарі відділу теорії фізико-механічних полів Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С Підстригала НАН України під керівництвом професора О.Р. Гачкевича (м.Львів)
Публікації і особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертації опубліковано в 7 наукових роботах [1-7], з яких 5 статей в наукових журналах, затверджених ВАКом України фаховими виданнями [1-3, 5, 6], 2 в матеріалах наукових конференцій [4, 7].
Основні результати отримані автором самостійно. В роботах [1, 2, 4–6] співавтору С.О. Калоєрову належить участь у постановці розглянутих задач, виборі методу дослідження і обговоренні отриманих результатів.
Особисто автору належать такі наукові результати, що ввійшли до дисертаційної роботи і публікації:– 
введення і дослідження узагальнених комплексних потенціалів двови-мірної та плоскої задач термоелектропружності, термомагнітопружності для тіл з отворами і тріщинами, отримання виразів для основних характеристик ТЕПС і ТМПС через комплексні потенціали, граничних умов для визначення потен-ціалів [2, 4, 5]; – 
розробка чисельно-аналітичної методики досліджень ТЕПС і ТМПС тіла з отворами і тріщинами, що базується на використанні конформних відобра-жень, розвиненні функцій в ряд Лорана і за поліномами Фабера, застосуванні методу найменших квадратів [1, 3]; – 
розробка підходів розв`язання задач для півпростору з отворами і тріщи-нами з точним або наближеним задоволенням умов на плоскій границі [6, 7]; – 
побудова теоретичних розв`язків низки задач з їх алгоритмізацією [1–7]; – 
складання комплексів програм для чисельної реалізації алгоритмізованих розв`язань [1, 3, 6, 7];– 
проведення чисельних досліджень ТЕПС і ТМПС для різних тіл, пласти-нок і напівплощин з отворами і тріщинами з виявленням термомеханічних закономірностей [1, 3, 6, 7].
Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, заключення, списку використаної літератури, який містить 284 дже-рел, і двох додатків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок