Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 4

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
В роботі 28 таблиць і 30 рисунків. Загальний обсяг ди-сертації складає 242 сторінок, з яких 26 сторінок займає список літератури, 72 сторінки – додатки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету роботи і основні наукові результати, що виносяться на захист, вказано зв`язок роботи з науковими програмами, планами, охарактеризовано наукову новизну, практи-чне значення отриманих результатів і особистий внесок автора у спільні роботи.
У першому розділі роботи представлено аналітичний огляд відомих в літе-ратурі методів і розв`язків задач по визначенню температурного, термопруж-ного, термоелектро- і термомагнітнопружного станів тіл. Аналізом охоплено більш 250 робіт вітчизняних й закордонних авторів. Відмічена провідна роль у розвиток теорії та її застосування до розв’язання практичних задач робіт З.С. Аграновича, С.О. Амбарцумяна, К.П. Бєлова, Я.Й. Бурака, О.Р. Гачкевича, В.Т. Грінченка, О.М. Гузя, О.А. Ільюшина, С.О. Калоєрова, А.О. Камінського, В.Г. Карнаухова, Г. Карслоу, Г.С. Кіта, А.Д, Коваленка, О.С. Космодаміансько-го, В.Д. Кубенка, Б.О. Кудрявцева, М.М. Лебедєва, С.Г. Лехницького, А.В. Ли-кова, Р.М. Мартиняка, Л.В. Мольченка, Н.Ф. Морозова, В.І. Моссаковського, М.І. Мусхелішвілі, В. Новацького, В.В. Панасюка, В.З Партона, Ю.М. Поділь-чука, Я.С. Підстригача, Г.Я. Попова, І.А. Прусова, В.Л. Рвачова, М.П. Саврука, Л.І. Сєдова, І.К. Сенченкова, Г.Т. Сулима, Р.Ф. Терлецького, А.Ф. Улітка, Л.А. Фільштинського, І.Ю. Хоми, Л.П. Хорошуна, В.П. Шевченка, Ю.М. Шев-ченка, М.О. Шульги, W.F., A., Y., G., R.D.Mindlin, G., H.F., R.A., Q.-H.Qin та інших вітчизняних і закор-донних вчених. На підставі проведеного аналізу досліджень інших авторів вста-новлено, що до сьогоднішнього часу розроблено достатньо ефективні методи розв`язання задач термопружності для ізотропних та анізотропних багато-зв`язних тіл; запропоновано математичні моделі і методи розв`язання задач електропружності і магнітопружності для багатозв`язних тіл з отворами і трі-щинами без врахування впливу температури; запропоновано підходи до ро-зв`язання деяких задач термоелектропружності та термомагнітопружності, ро-зв`язано задачі для однозв`язних областей. Щодо багатозв`язних середовищ, то для них досі загальних методів розв`язання задач не розроблено і не розв`язані практично важливі задачі. На підставі аналізу літературних джерел обґрунто-вана актуальність розробки нових методів дослідження ТЕПС і ТМПС тіл і пластинок з отворами і тріщинами, розв`язання на їх основі задач інженерної практики, встановлення нових механічних закономірностей.
В другому розділі дисертації приведено загальні положення розв`язання задачі теплопровідності й основні співвідношення двовимірних задач термо-електропружності, термомагнітопружності, зазначено аналогію розв`язків задач термоелектропружності і термомагнітопружності, введено комплексні потен-ціали двовимірної і плоскої задач, знайдено вирази основних характеристик ТЕПС і ТМПС, КІНІН, отримано граничні умови для визначення комплексних потенціалів, загальні представлення функцій у випадку багатозв`язних обла-стей. Дано розв`язання задач теплопровідності, термоелектропружності і термо-магнітопружності для еліптичного циліндра (диска) і для пластинки з еліптич-ним отвором, коли в їх внутрішніх точках діють зосереджені джерела тепла, а на границях підтримуються постійні значення температури, вони вільні від зусиль або жорстко підкріплені, на них індукція дорівнює нулю.
Для циліндра (диска) з використанням конформних відображень, розви-нень функції за поліномами Фабера отримано і досліджено загальні вирази ком-плексних потенціалів, що містять невідомі сталі, які визначаються з граничних умов методом рядів. Для випадку відсутності джерела тепла отримано точний розв`язок.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок