Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 6

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Нижче описані лише деякі з результатів для кругового кільця і диска з тріщиною. При цьому напруження і КІНІН k1 приведені в МПа, густина внутрішньої енергії – в МДж/м3, компо-ненти напруженості електричного поля – в МВ/м.
На рис. зображені графіки розподілу густини внутрішньої енергії в точ-ках зовнішнього контуру кругового кільця в залежності від центрального кута и, що відраховується від додатного напряму осі Ox проти годинникової стрілки. Вважалося, що R1/R0 = 0,9, де R0, R1 – радіуси зовнішнього і внутрішнього контурів кільця. Суцільні лінії відповідають розв`язкам задач термоелектропру-жності і термомагнітопружності, штрихові – розв`язкам задач електропружно-сті і магнітопружно-сті (для відповідних матеріалів). В зада-чах термоелектро-пружності і термома-гнітопружності при-пускалось, що на зовнішньому і внут-рішньому контурах задані значення від-носної температури T0 = 0 K, T1  K, вони вільні від зусиль. В задачах електропру-жності і магніто-пружності ясно, що температура не враховувалася, зовнішній контур був вільним від зусиль, а на внутрішньому прикладений рівномірний тиск ін-тенсивності p = 1 МПа. На рис. 2 для кругового кільця з непідкріпленими кон-турами дані графіки розподілу нормальних напружень уи поблизу зовнішнього контуру на площадках, перпендикулярних до нього. Припускалося, що на кон-турах задані значення відносної температури T0 = 0 K, T1  K при TH = 293,15 K, вони вільні від зусиль, R1/R0 = 0,9. Суцільні лінії відповідають задачам термоелектро-пружності і термомагнітопружності, штрихові – класичній задачі термо-пружності. На рис. і 4 для кільця з ММ9 і різних зна-чень відношення R1/R0 зображені графіки розподілу уи поблизу відпові-дно зовнішнього і внутрішнього кон-турів, причому су-цільні лінії відпо-відають випадку, коли зовнішній кон-тур не підкріпле-ний, штрихові – ко-ли він жорстко підкріплений (вну-трішній контур в обох випадках не підкріплений). На рис. 5 і 6 дані графіки розподілу компонент напруженості Eи та En для зовнішнього контуру кругового кільця при R1/R0 = 0,9.
З рис. –6 та інших отриманих результатів випливає, що внесок тем-пературного поля в ТЕПС і ТМПС є вагомим і зневажати їм не можна. Осо-бливо істотним він є для кільця з матеріалів з великою проникністю (рис. ). Так, для ММ9 значення густини внутрішньої енергії при дії різниці температур в 1 K в деяких точках до 1000 і більше разів перевищують аналогічні значення при завданні на внутрішньому контурі тиску 1 МПа. При розв`язанні задач про дію температурних полів не можна зневажати п`єзоефектом, особливо у випад-ках великої проникності матеріалів (рис.2). Так, якщо для кільця з моно-кристалу ЕМ1 з малою проникністю значення напружень і густини внутрішньої енергії, обчислені з урахуванням і без урахування п`єзоефекта, відрізняються одне від одного не більше, ніж на 3%, то для кілець з п`єзокерамік ЕМ6, ММ8 і ММ9 з великими проникностями ці значення відрізняються одне від одного більше, ніж на 70%, 400% і 500% відповідно. Але навіть у випадку моно-кристалу ЕМ1 виникають електричні поля, що становлять значний інтерес, і які можна знайти, розв`язуючи тільки задачу термоелектропружності.
При зменшенні ширини кільця (рис. 3, 4) концентрації напружень уи і гус-тини внутрішньої енергії U біля зовнішнього контуру зростають, біля вну-трішнього контуру зменшуються, а значення індукції Dи (Bи), навпаки, біля внутрішнього контуру зменшуються, біля зовнішнього зростають, наприклад, значення напружень біля зовнішнього контуру в кільці з ЕМ1, ММ8 та ММ9 при R1/R0 = 0,99 є в 2; 4,5 і 5 разів більшими, ніж аналогічні значення при R1/R0 = 0,1, а значення густини внутрішньої енергії – в 4; 2,7 і 2,7 разів більшими. Зі зменшенням ширини кільця напруженості полів Eи (Hи) зро-стають біля обох контурів кільця. Жорстке підкріплення будь-якого з контурів призводить до зростання напружень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок