Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 7

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Зі збільшенням проникності матеріалів значення напружень, індукції і густини внутрішньої енергії зростають (рис. , ). Так, максимальні значення напружень в кільці з матеріалів ЕМ6 і ММ9, що мають більшу проникність, в 8 і 20 разів більші, ніж напруження в кільці з матеріалів ЕМ1 і ММ8 відповідно. На значення напруженості поля значним є і вплив піроелектричних (піромагнітних) модулів (рис. , 6). Макси-мальних за модулем значень електричні (магнітні) характеристики ТЕПС (ТМПС) досягають у напрямку поляризації (в напрямку осі Oy) (рис. –6). В кільці з п`єзомагнітних матеріалів значення густини внутрішньої енергії значно більші (в деяких точках кільця більше 1000 разів) за відповідні значення в п`єзоелектричному кільці (рис. 1).
Для диска радіуса R0 з центральною тріщиною півдовжини l з непідкріпленими кон-турами на рис. наве-дені графіки нормаль-них напружень уи біля зовнішнього контуру при l / R0 = 0,9 (суцільні лінії) і l / R0 = 0,1 (штри-хові лінії), а на рис. – графіки зміни КІНІН k1 в залежності від від-ношення l / R0. При цьому вважалося, що на зовнішньому контурі і берегах тріщини задані значення відносної температури T0 = 0 K, T1  K.
З рис. , та інших отриманих результатів випливає, що зі збільшенням довжини центральної тріщини напруження та індукція біля зовнішнього кон-туру поблизу перемички зростають, значення КІНІН спочатку зростають, потім зменшуються. Так, значення напружень в точці зовнішнього контуру поблизу перемички з ЕМ1, ЕМ6, ММ8 і ММ9 при l / R0 = 0,9 в 7; 7,5; 16 і 30 разів більше, ніж аналогічні значення при l / R0 = 0,1. При цьому значення напружень в диску з п`єзомагнітних матеріалів при l / R0 > 0,5 в декілька разів більше, ніж в диску з п`єзоелектричних матеріалів. На значення КІНІН найбільший вплив має прони-кність матеріалів: чим вона більша, тим більшими є значення КІНІН k1, kD (kB).
Четвертий розділ дисертації присвячений розв`язанню задач термо-електропружності та термомагнітопружності для багатозв`язного півпростору. Спочатку розглядається випадок півпростору з внутрішніми отворами і тріщи-нами. Методом інтегралів типу Коші отримано загальні вирази комплексного потенціалу теплопровідності і похідних комплексних потенціалів термоеле-ктропружності й термомагнітопружності, що точно задовольняють граничним умовам на плоскій границі:
; (3)
; (4)
,
,
.
Тут , , , , lk5, – відомі сталі, що залежать від теплофізичних сталих матеріалу; жkl і – змінні, що обчислюються з конформних відо-бражень зовнішності одиничного круга на зовнішності відповідних еліптичних отворів нижніх та верхніх півплощин узагальнених комплексних змінних; D5l, c5ln, akln – невідомі сталі, визначення яких з граничних умов на контурах отво-рів методом найменших квадратів зведено до розв`язання систем лінійних алге-браїчних рівнянь. В цьому ж розділі для випадку, коли отвори чи тріщини мо-жуть перетинати плоску границю, на основі виразів (3), (4) запропонована ме-тодика наближеного задоволення граничним умовам як на поверхнях отворів, так і на плоскій границі півпростору методом найменших квадратів. При цьому отримані вирази
, (5)
, (6)
де D5l, c5ln, d5ln, akln, bkln – невідомі сталі, для визначення яких з граничних умов на поверхнях отворів і плоскій границі методом найменших квадратів отримані системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
Розв`язано низку задач для півпростору з довільно розташованими отво-рами і тріщинами, у тому числі такими, що виходять на плоску границю. Чи-сельні дослідження проведено для півплощини з круговим отвором або тріщи-ною, з круговим отвором і тріщиною в перемичці (у тому числі такою, що вихо-дить на границю півплощини), з двома тріщинами. Дослідженнями встановлена висока ефективність запропонованих методик розв`язання задач, стійкість одер-жуваних розв`язків. Показано: якщо отвори і тріщини не виходять на плоску границю, результати, отримані при точному та наближеному задоволенні гра-ничним умовам на прямолінійній границі, практично збігаються.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок