Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ / сторінка 9

Назва:
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Розроблено підхід до розв`язання задач теплопровідності, термо-електропружності і термомагнітопружності для півпростору з внутрішніми от-ворами і тріщинами з точним задоволенням граничним умовам на плоскій гра-ниці і наближеним – на поверхнях отворів та тріщин, при цьому введені до-даткові логарифмічні доданки і використані методи інтегралів типу Коші;
4. Розроблено методику, що базується на наближеному задоволенні гра-ничним умовам на всіх границях багатозв`язного півпростору та дозволяє ро-зв`язувати задачі не лише для випадку внутрішніх отворів і тріщин, але і коли останні перетинають плоску границю, при цьому знову ж введені додаткові ло-гарифмічні доданки;
5. Чисельними дослідженнями встановлено високу ефективність розро-блених підходів до розв`язання задач для багатозв`язних середовищ і стійкість одержуваних результатів;
6. Розв`язано низку нових задач теплопровідності, термоелектропружності і термомагнітопружності для тіла і півпростору (пластинки і півплощини) з отворами і тріщинами;
7. На алгоритмічній мові розроблено комплекси програм по чисельній реалізації отриманих теоретичних розв`язків;
8. Проведено чисельні дослідження розв`язків низки задач про ТЕПС і ТМПС пластинки і півплощини з отворами і тріщинами при різному їх спо-лученні та місцерозташуванні, для різних п`єзоактивних матеріалів;
9. Встановлено нові механічні закономірності впливу теплофізичних вла-стивостей матеріалів тіл, геометричних характеристик отворів і тріщин, їх кіль-кості, сполучення, взаємного розташування відносно одне одного і відносно границі півплощини на значення основних характеристик ТЕПС і ТМПС, гус-тини внутрішньої енергії та КІНІН.
Зокрема, встановлено, що внесок температурного поля в ТЕПС і ТМПС є вагомим і зневажати ним не можна. Не можна також відкидати вплив п`єзоефекту при дослідженні термонапруженого стану. При зближенні отворів та тріщин одне з одним, а також з прямолінійною границею значення основних характеристик ТЕПС і ТМПС, густини внутрішньої енергії в точках перемичок і КІНІН зростають. Вихід тріщини на контур отвору або на границю пів-площини призводить до зниження значень характерних величин в околі виходу з одночасним їх збільшенням в інших зонах. Найбільший вплив на значення основних характеристик, густини внутрішньої енергії і КІНІН має проникність матеріалів: чим вона більше, тим більші значення напружень, індукції, густини внутрішньої енергії, КІНІН. Так, максимальні значення напружень в кільці з матеріалів ЕМ6 і ММ9, що мають більшу проникність, в 8 і 20 разів більші, ніж напруження в кільці з матеріалів ЕМ1 і ММ8 відповідно. На значення напру-женості поля значним є вплив піроелектричних (піромагнітних) модулів. Мак-симальних за модулем значень електричні (магнітні) характеристики ТЕПС (ТМПС) досягають у напрямку поляризації. В пластинках з п`єзомагнітних ма-теріалів значення напружень і густини внутрішньої енергії значно більші за від-повідні значення в п`єзоелектричній пластинці, причому цей ефект є більш яскравим у випадку багатозв`язної півплощини.
Основний зміст дисертаційної роботи відображено у публікаціях.
1. Калоеров С.А., Хорошев К.Г. Термоэлектроупругое состояние анизо-тропной пластинки с отверстиями и трещинами // Теорет. и прикладная меха-ника. – 2005. – Вип. 41. – С. –133.
2. Калоеров С.А., Хорошев К.Г. Термоэлектроупругое состояние много-связной анизотропной пластинки // Прикладная механика. – 2005. – Т. , №11. – С.116–126.
3. Хорошев К.Г. Термоэлектроупругое состояние конечной анизотропной пластинки с отверстиями и трещинами // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природ. науки. – 2005. – Вип. 2. – С. –72
4. Калоеров С.А., Хорошев К.Г. Двумерное термоэлектронапряженное со-стояние многосвязного пьезоэлектрического тела // Математичні проблеми ме-ханіки неоднорідних структур: В 2-х т. – Львів: ВКП “ВМС”, 2006. – Т. .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок