Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

Назва:
МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,07 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

ЛОЗОВИЦЬКИЙ Сергій Павлович
УДК 657.1: 334.758.4+657.6
 
МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ
Спеціальність 08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

 
Львів – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аудиту Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник |
доктор економічних наук, професор Рудницький Василь Степанович, заві-дувач кафедри аудиту, Львівська комерційна академія
Офіційні опоненти | доктор економічних наук, професор
Пушкар Михайло Семенович, завідувач
кафедри обліку і контролінгу в промисловості Тернопільської академії народного господарства
Кандидат економічних наук, доцент
Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач
кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства
та природокористування, м. Рівне
Провідна установа | Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку підприємницької
діяльності
Захист відбудеться 17.11.2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м.Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. № 205.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий 11.10.2004 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент В.І. Блонська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перехід економіки України на принципи ринкового господарювання викликав розвиток корпоративних форм управління підприємствами. Сам факт існування дочірнього або контрольованого підприємства свідчить про те, що компанія стала холдингом. У формі холдингів функціонує велика кількість компаній різних організаційно–правових форм, що швидко розвиваються.
Прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV, затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану рахунків позитивно вплинуло на організацію обліку в холдингових компаніях.
Проблеми організації і методології бухгалтерського обліку та аудиту розглядаються у роботах багатьох провідних вітчизняних вчених М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, Г.М. Давидова, В.П. Завгороднього, С.Я. Зубілевич, В.І. Єфіменка, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.О. Ластовецького, В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мни-ха, Л.В. Нападовської, О.А. Петрик, М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, а також зарубіжних авторів Р. Адамса, Х. Андерсена, А. Аренса, С.М. Бичкової, Г. Велша, І.Є. Глушкова, Ю.А. Данилевського, Д. Колдуелла, Дж Лоббека, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, В. О’Рейлі, Дж.К. Робертсона, Я.В. Соколова, В.П. Суйца, А.А. Терехова, Л. Чедвіка, Д. Шорта, А.Д. Шеремета та інших. Однак, у працях цих вчених недостатньо уваги приділяється питанням обліку і аудиту діяльності холдингових структур, що є одними з найбільш складних і мало досліджених. З вітчизняних вчених окремі проблеми обліку і аудиту в холдингових компаніях розглядаються С.Ф. Головим, Г.В. Уманців, з іноземних – С.І. Пучковою. і В.Д. Новодворським. Тому нагальною потребою є розгляд насамперед методологічних і організаційних аспектів обліку в холдингу та його облікової політики з урахуванням галузевої специфіки. Не менш важливим є питання щодо вдосконалення методики проведення аудиту фінансової звітності холдингових компаній. Це підтверджує актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми „Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та теми кафедри аудиту: „Аналіз і аудит у системі контролю господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання” (затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 року).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок