Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ / сторінка 3

Назва:
МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,07 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Методичні розробки автора впроваджені у роботу холдингової компанії ВАТ „Південьзахіделектромережбуд” (м. Львів, довідка № 11-630 від 31.10.2003 р.) та її дочірніх підприємств: „Механізована колона № 25” (м.Одеса, довідка № 382 від 29.10.2003 р.), „Механізована колона № 35” (м.Київ, довідка № 292 від 28.10.2003 р.), „Механізована колона № 62” (м.Вінниця, довідка №193 від 24.10.2003 р.). Крім того, теоретичні та практичні розробки, запропоновані у дисертації, використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, у якій узагальнено теоретичні основи поставленої проблеми та розроблено практичні пропозиції з удосконалення організації і методики обліку та аудиту в холдингових компаніях енергобудівельної галузі. Наукові положення, розробки, висновки і рекомендації одержані самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження апробовані на практиці в діяльності холдингової компанії ВАТ „Південьзахіделектромережбуд” та її дочірніх підприємств. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних конференціях: конферен-ція професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії "Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання" (м.Львів, 15-16 квітня 2003 р.), Перша всеукраїнська науково-практична конференція „Облік та контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (м.Кіровоград, 20-21 квітня 2003 р.), VII Міжнародна науково-практична конференція „Наука і освіта” (м. Дніпропетровськ, 10-20 лютого 2004 р.), Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі" (м.Львів, 27-28 травня 2004 р.).
Публікації. За результатами досліджень опубліковані 6 наукових праць загальним обсягом 2,1 друк. арк., з них 6 - у наукових фахових виданнях. По публікаціях виданих у співавторстві (одна стаття) у дисертації використано тільки ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.
Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 246 сторінок, у тому числі 11 таблиць на 14 сторінках, 21 рисунок - на 21 сторінці, 16 додатків - на 84 сторінках. Список використаних літературних джерел становить 208 найменувань і займає 19 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, визначено його мету, завдання, об’єкт, предмет і методи, наукову новизну та практичну цінність запропонованих розробок і результати їх апробації.
У розділі 1 "Теоретико-методологічні особливості організації обліку та аудиту в холдингових компаніях" розглянуто особливості створення і функціо-нування холдингових компаній в Україні та перспективи їх розвитку. Досліджено проблеми організації, управління і функціонування корпоративних структур холдингового типу та їх вплив на організацію системи бухгалтерського обліку і аудиту в холдингових компаніях.
Більшість вчених визначають, що одним з основних елементів системи бухгалтерського обліку є обліковий процес, що складається з трьох етапів: первинного, поточного і узагальнюючого обліку. На наш погляд, виділення даних етапів облікового процесу характерно лише для суб’єктів господарювання, які не складають консолідовану звітність. На основі проведеного аналізу діяльності холдингових компаній показано, що особливостями, які визначають специфіку бухгалтерського обліку та аудиту в холдингах є: участь материнського (головного) підприємства в капіталі дочірніх підприємств; характер зв’язків між підприємствами групи, багатоступеневість структури холдингу; у групі виникають вертикальні фінансові, правові і, при певних умовах, директивно-правові чи управлінсько-організаційні відносини, а також відносини послуг. Головне підприємство холдингу (материнська компанія) складає і оприлюднює консолідовану фінансову звітність.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок