Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ / сторінка 7

Назва:
МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,07 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
..і - прийнятний аудиторський ризик аудиту фінансової звітності кожної дочірньої компанії.
Кмп, Кдп – коефіціенти рівня суттєвості для материнської і дочірніх компаній. Значення цих коефіціентів для материнської і дочірніх компаній розраховуються як відношення рівня суттєвості для материнської або дочірньої компанії до рівня суттєвості для холдингу у цілому.
У видозміненому вигляді, використовуючи в ролі змінної ризик невиявлення: РН хк= РНмк + РНдп1 + ... + РНдп і (3)
РН хк= РНхк*Кмп + РНхк*Кдп1 + ... + РНхк*Кдпі , (4)
де РН хк, РНмк, РНдп1, РНдпі - ризик невиявлення для холдингу, материнської і дочірніх компаній.
Проведено дослідження і показано доцільність здійснення аудиторської перевірки консолідованої фінансової звітності холдингу за циклами господарсь-ких операцій: материнської компанії і дочірніх компаній (одержання доходів; придбання і ви-трачання ресурсів; виробничий; фінансово-інвестиційний), консолідації фінансової звітності (перевірка обліку і відображення у звітності материнської компанії операцій здійснення інвестицій в дочірні компанії; перевірка внутрішньогрупових операцій між учасниками холдингової групи; перевірка повноти, точності і відповідності нормативним вимогам операцій консолідації фінансової звітності) та запропоновано програму аудиту циклу консолідації фінансової звітності.
ВИСНОВКИ
Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо організації і методики бухгалтерського обліку й аудиту холдингових компаній. На основі одержаних результатів можна зробити наступні узагальнення, висновки та пропозиції:
1. На основі проведеного дослідження і аналізу правових, організаційних, функціональних характеристик холдингів доведено, що об’єктивною теоретико-методологічною основою для вирішення проблем обліку за наявності між підприємствами материнсько-дочірніх відносин є концепція „економічної єдності взаємодіючих компаній”. Застосування концепції економічної єдності взаємодіючих компаній потребує використання спеціальних принципів консолідації звітів окремих підприємств у звітність групи, як єдиного цілісного господарюючого суб’єкта, а саме: повноти; власного капіталу; постійності та єдності методів і оцінок; єдиної дати складання звітності.
2. Головною особливістю організації облікового процесу в холдинговій компанії є необхідність організації облікового процесу окремо для кожного рівня структури холдингу: для материнської компанії, для дочірніх підприємств і для холдингу в цілому. Доцільним для холдингових компаній є виділення консолідації зведених (підсумкових) даних в окремий етап облікового процесу.
3. Для материнської компанії холдингу більш доцільною є децентралізована форма організації бухгалтерії за комбінованим (функціональним) типом, що будується на розподілі функцій управління, виділенні спеціальних структурних підрозділів, які виконують комплекс облікових операцій. Обсяг функцій, що здійснюються службами бухгалтерії материнської компанії буде визначатися передусім такими чинниками, як функціональні характеристики та ієрархічна позиція холдингу в об'єднанні підприємств. Вибір форми і типу побудови організаційної структури бухгалтерії дочірніх підприємств повинен здійснюватися з врахуванням необхідності забезпечення узгодженості завдань як між бухгалтерією дочірнього підприємства і його підрозділами, так і з підрозділами холдингової компанії.
4. Основою формування системи обліку в холдингових компаніях є облікова політика як сукупність принципів і правил організації та технології реалізації способів (методу) бухгалтерського обліку. На основі здійсненого дослідження запропоновано концептуальну модель облікової політики холдингу, що відповідає комплексному підходу до її формування, а саме: облікова політика як спосіб управління обліком у холдингу; врахування необхідності забезпечення бухгалтерською інформацією основних груп користувачів; поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський; врахування організаційно-правової форми і структури компанії; узагальнення вимоги МСБО і П(С)БО, визначення інформації, що підлягає розкриттю відповідно до цих вимог.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: МЕТОДИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок