Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ЗАКОННІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАКОННІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ / сторінка 5

Назва:
ЗАКОННІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,19 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Низку положень дисертацій викладено у навчально-методичних посібниках, фахових наукових публікаціях дисертанта.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Теоретичні висновки і результати дисертаційного дослідження отримані на підставі особистих досліджень автора. У посібнику “Поліція США” який підготовлено у співавторстві з В. Л. Ортинським та О. І. Остапенко здобувачеві належить матеріал “Законність та профілактика правопорушень в поліції США”, “Взаємозв’язки і співпраця поліції США з населенням”, “Співпраця органів внутрішніх справ України з поліцією США”. Ідеї і матеріали, які належать співавторам у дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дослідження. Основні положення, узагальнення, висновки та результати дисертації оприлюднено і опубліковано на двох міжнародних та трьох всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція. “Проблеми формування іміджу дільничних інспекторів міліції в умовах становлення громадянського суспільства в Україні”: Матер. міжнар. наук. – практ. конфер. (24-25 квіт. 2004р.; Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: ВОНДР та РВД ПЮІ МВС України, 2004. “Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення” / 7-8 квіт. 2006р., м. Львів; “Проблеми взаємопорозуміння ОВС з населенням”: Матер. міжвуз. курсантської (студентської) наук.-практ. конфер. Донецьк, 26 жовтня 2001 р. – Донецьк: ДІВС, 2002; “Механізм правового регулювання у правоохоронній діяльності в умовах формування громадянського суспільства” Львів; / 30 квіт. 2004 р.; “Проблеми формування правосвідомості молоді в сучасних умовах розвитку української державності.” Матер. курсантсько-студентської наук. конференції 22 жовтня 2004 р. Львів, 2005.
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження знайшли своє висвітлення у навчальному посібнику та 14 наукових публікаціях, з яких 9 опубліковано у фахових визнаннях, затверджених ВАК України, а 5 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Основний зміст роботи
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначається її мета і завдання, об’єкт і предмет, методологічна база, розкривається наукова новизна, формулюються теоретичне і практичне значення основних положень дисертації, ступінь їх апробації та впровадження одержаних результатів.
Розділ 1 „Методологічні проблеми аналізу законності і дисципліни в службовій діяльності працівників міліції України” присвячено дослідженню філософсько-методологічних проблем стану законності, дисципліни та їх впливу на забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
У підрозділі 1.1. Сутність та зміст методології законності і дисципліни як філософсько-правових феноменів аналізуються сутність та зміст законності як складного соціально-правового явища на базі філософської методології.
Наголошується, що зміст законності може проявлятися у різних формах – політичній, соціальній, економічній, релігійній та ін. Законність існує не тільки у формі загального, але особливого та одиничного, що відіграє важливу роль у практичній діяльності правоохоронних органів. Законність виявляє себе лише через дії суб’єкта права, які функціонують у суперечливій об’єктивній дійсності. На ступінь її стану суттєвий вплив мають об’єктивні та суб’єктивні чинники, зовнішні і внутрішні суперечності
Теоретико-методологічний аналіз ролі і місця законності переконливо засвідчує, що вона відігравала важливу роль у філософсько-правових концепціях.
Філософсько-правові ідеї законності розвивали в своїх працях Платон, Аристотель, Цицерон, Ф.Аквінський, Т.Гоббс, Г.Гроцій, Дж.Локк, Ш.Монтеск’є, К.Гельвецій, Ф.Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Е.Кант, Г.Гегель, К.Маркс. Цій проблемі надавали великого значення вітчизняні мислителі Г.Сковорода, Т.Шевченко, Б.Кістяківський, В.Липинський, П.Юркевич, М.Драгоманов, І.Франко та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЗАКОННІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок