Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОХІДНОГО ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ – ФЕНСУКЦИНАЛУ В ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ (експериментальне дослідження)

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОХІДНОГО ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ – ФЕНСУКЦИНАЛУ В ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ (експериментальне дослідження) / сторінка 7

Назва:
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОХІДНОГО ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ – ФЕНСУКЦИНАЛУ В ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ (експериментальне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,90 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
, 1967).
Оксидативний стрес характеризували за показниками малонового діальдегіду (МДА) (Стальная И.Д., Гаришвили Г.Т., 1977), дієнових (ДК), триєнових (ТК), тетраєнових (ТРК), оксидієнових (ОК) кон'югатів (Плацер З. и др., 1970) у гомогенатах печінки та сироватці крові експериментальних тварин. Вміст гідроперекисів ліпідів у мітохондріальній фракції визначали за методом (Лемешко В.В., Никитченко Ю.В., 1986). Антиоксидантний статус оцінювали за вмістом відновленого глутатіону (Beutler E. et al., 1963), активністю каталази (Королюк м.а. та ін., 1988), супероксиддисмутази (СОД) (Чевари С., 1991), глутатіонредуктази (Sieset al., 1978), глутатіопероксидази (Герасимов А.М. и др., 1976), параоксонази (Eckerson H.W. et al., 1983), церулоплазміну (Колб В.Г., Камышников В.С, 1982), показниками загальної антиоксидантної активності (Клебанов Г. И. и др., 1985). Вміст жиророзчинних вітамінів А (Паранич А.В. и др., 1992), Е та його метаболітів (димерів та токоферилхінону) (Yamanchi R. et al., 1989), а також бета-каротину (Паранич Л.И. и др., 1993) визначали спектрофотометрично в гомогенатах печінки експериментальних тварин.
Концентрацію загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ-ХС), тригліцеридів визначали ферментативним методом за допомогою стандартних наборів фірми „Boeringer-Mannheim Gmb diagnostica” (Німеччина). Холестерин ліпопротеїнів низької густини (ЛПНГ-ХС) та атерогенний індекс розраховували за відповідними формулами (Friedewald W.T. et al., 1972; Герасимова Е.Н., 1980).
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) оцінювали в сироватці крові ди-гідрофенілгідразиновим методом (Reitmann S. et al., 1957), концентрацію неестери-фікованих жирних кислот (НЕЖК) – фотоколориметричним методом
(Duncomе W.C., 1963). Активність глюкозо-6-фосфатази визначали в гомогенатах печінки за методом (Swanson M., 1950).
Функціональний стан нирок оцінювали за вмістом креатиніну в сечі
(Кондрахин И.П. и др., 1985). Рівень мікроальбумінурії визначали імуноферментним методом (Пушкарев И.А., 1985) за допомогою тест-системи “Альбумін-ІФА”
(Україна). Функцiональний стан серцево-судинної системи досліджували методом електрокардiографiї (Дощицин В., 1982).
Статистичний аналіз отриманих результатів здійснено методами варіаційної статистики за допомогою стандартних пакетів програм Exel (версія 7), Biostat
(Гланц С., 1999) та Statistica (Stat. Soft. Inc., CША) (Реброва О.Ю., 2002) на персо-нальному комп’ютері Pentium III. Порівняння двох груп з нормальним розподілом здійснювали із застосуванням параметричного класичного t-критерію Ст’юдента для незалежних відбірок та модифікованого t-критерію Ст’юдента з роздільними оцінками дисперсій. При порівнянні двох груп з розподілом ознаки, відмінним від нормального, використовували непараметричний U-критерій Манна-Уітні. Розходження вважали статистично значущим при P<0,05.
Результати досліджень та їх обговорення. Скринінг амідів та імідів ян-тарної кислоти на предмет визначення у них антидіабетичних властивостей. Виходячи з мультифакторного генезу ЦД, перевага при виборі антидіабетичних засобів надається тим, що, за відсутності виразних побічних ефектів, одночасно впливають не тільки на ключові патогенетичні ланки захворювання, але й дозволяють знизити ризик діабетичних судинних ускладнень, які залишаються головною причиною інвалідизації та смертності хворих.
Виконана робота присвячена дослідженню комплексних антидіабетичних властивостей низькотоксичного похідного янтарної кислоти – фенсукциналу за умов експериментальної інсулінової недостатності, діабетичної судинної патології та інсулінорезистентності різного генезу.
Вибір фенсукциналу для розширеного доклінічного дослідження як потенційного антидіабетичного засобу був зумовлений результатами попереднього прогнозу біологічної активності за допомогою комп’ютерної системи PASS та фармакологічного скринінгу 55 оригінальних похідних янтарної кислоти.
У результаті комп'ютерного прогнозу біологічної активності амідів та імідів янтарної кислоти було виявлено широкий спектр фармакологічних властивостей (гіпоглікемічних, гіполіпідемічних, антиоксидантних, імуномодулюючих, антиатеро-склеротичних та ангіопротекторних), який із високим ступенем імовірності може бути притаманним вищезазначеним речовинам, що вказувало на доцільність проведення серед них первинного фармакологічного скринінгу з метою визначення перспективних речовин для розробки нових антидіабетичних сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Реферат на тему: ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОХІДНОГО ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ – ФЕНСУКЦИНАЛУ В ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ (експериментальне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок