Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МАРІ (за археологічними даними)

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МАРІ (за археологічними даними)

Назва:
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МАРІ (за археологічними даними)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
ХАСАН Хассан Хамдан
УДК 902(567)'1
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МАРІ
(за археологічними даними)
Спеціальність - 07.00.04 - археологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
 
КИЇВ - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі археології та етнології Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова.Міністерство освіти України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, СТАНКО Воло-
димир Никифорович, Одеський національний універси-
тет ім.І.І.Мечнікова, декан історичного факультету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор КОВАЛЬОВА
Ірина Федорівна, Дніпропетровський державний універси-
тет, зав.кафедрою історіографії та джерелознавства;
кандидат історичних наук, старший науковий співробіт-
ник ОТРОЩЕНКО Віталій Васильович, Інститу архео-
логії НАН України, зав.відділом археології енеоліту-
бронзового віку.
Провідна установа: Харківський державний університет, кафедра архео-
логії та історіографії, Міністерство освіти та науки Ук-
раїни, м.Харків.
Захист відбудеться 14.11.2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 при Інституті археології НАН України за адресою: 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Інституту
археології НАН України за адресою: 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінгра-
да, 12.
Автореферат розісланий 12.10.2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О.Петрашенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Історiя дослiдження старо-давньосхiдної держави Марi нараховує всього декiлька десятилiть, минулих з 1933 р., коли руїни мiста були виявленi французькою археологiчною експедицiєю на чолi з Андре Парро. Як писав про це вiдкриття рiвно пiвстолiття тому теперiшнiй дослiдник Марi, учень А. Парро Жан Маргерон, воно було сприйнято "як удар грому". Це був "зоряний час археологiчної науки" - так оцiнюють знахiдку Марi деякi сучаснi дослiдники.
Мiсто Марi довгий час залишалось поза увагою археологiв. Розкопки шумерських i аккадських мiст викликали широкий iнтерес з початку 40-х рокiв XIX ст. У виявлених в них матерiалах багаторазово згадувалося царство Марi i його чудова столиця. Пiд час розкопок у Вавилонi була знайдена навiть статуя Пузур-iштар, царя Марi. Виявленi в Нiппурi глинянi таблицi характеризували Марi як важливий економiчний i полiтичний центр. Вiдомостi бiльш пiзнього часу вказували на те, що наприкiнцi III тис. до н. е. Марi досягло небувалого розквiту.
Дiйсно, до початку 1930-х р. р. багаторiчнi розкопки Ура вже дозволяли достатньо впевнено судити про полiтичну iсторiю i культуру найдавнiших держав Сходу Шумера i Аккада. Проте знахiдка Марi вiдкрила цiлий, невiдомий досi свiт. Пiд пагорбом Тель-Харирi знаходилася столиця колись могутньої держави. Були отриманi вагомi докази того, що вже в III тис. до н. е. сирiйська культура вiдзначалася разючою самобутнiстю, досягала значних успiхiв в урбанiзацiї, архiтектурi, у художньому баченнi свiту.
Треба зауважити, що i сьогоднi, за бiльш нiж пiвстолiття i пiсля бiльш 20 польових сезонiв вивчення Марi, його матерiали викликають величезне емоцiйне враження археологiв. Але, на жаль, тепер вже тiльки на них. Руїни Марi нинi перебувають у цiлковитому нехтуваннi i майже нiяк не використовуються як iсторико-культурний об'єкт.
Вивчення спадщини держави в наш час вважається плiдним i перспективним, перш за все, тому, що дотепер дослiдження її велись достатньо однобiчно. Переважно велись розкопки, якi сприяли накопиченню археологiчних джерел. Але цiлком мiсто не вiдкрите до сьогодення. Проте iнформацiї вже достатньо, щоб спробувати узагальнити i систематизувати її i приступити до теоретичних розробок.
Величезне джерелове поле, створене працями археологiв у ХХ ст., потребує системного вивчення й опису. Археологiчнi матерiали ще роз'єднанi, розкиданi по рiзних i мало доступних публiкацiях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МАРІ (за археологічними даними)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок