Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМ КАТАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОХІМІЧНИХ RED-OX РЕАКЦІЙ У СИСТЕМІ Ni-NiO-ГАЗОВА ФАЗА

МЕХАНІЗМ КАТАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОХІМІЧНИХ RED-OX РЕАКЦІЙ У СИСТЕМІ Ni-NiO-ГАЗОВА ФАЗА

Назва:
МЕХАНІЗМ КАТАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОХІМІЧНИХ RED-OX РЕАКЦІЙ У СИСТЕМІ Ni-NiO-ГАЗОВА ФАЗА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,67 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДІЮК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
УДК 541.1 + 541.128
МЕХАНІЗМ КАТАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОХІМІЧНИХ
RED-OX РЕАКЦІЙ У СИСТЕМІ Ni-NiO-ГАЗОВА ФАЗА
02.00.04 – фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ-2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Яцимирський Віталій Костянтинович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідуючий кафедрою фізичної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Перевертайло Василь Михайлович,
Інститут надтвердих матеріалів НАН України,
завідуючий відділом
доктор хімічних наук,
провідний науковий співробітник
Орлик Світлана Микитівна,
Інститут фізичної хімії НАН України
Провідна установа: Інститут хімії
поверхні НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “30” жовтня 2000 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет,
Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 56).
Автореферат розісланий “25” жовтня 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук, доцент Л.П. Олексенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одна з основних задач каталітичного дослідження – пошук оптимального для даної реакції каталізатора. Для вирішення цього питання необхідно мати можливість цілеспрямовано змінювати будову та склад активного центру каталізатора. Відомо, що широкий спектр станів каталізатора існує на межі розділу фаз. Тому одним з напрямків вивчення механізму каталітичної дії речовин в гетерогенно-каталітичних реакціях є дослідження впливу фазових переходів на будову активного центру каталізатора і, відповідно, на каталітичну активність.
Зручною модельною реакцією є каталітичне окиснення СО. Більшість каталізаторів в реакції каталітичного окиснення СО існують або у вигляді оксидів (Fe, Co, Cr, Mn тощо), або у вигляді металів (Pt, Pd, Ir тощо). Проміжне положення займають каталізатори на основі нікелю та міді, які при каталітичному окисненні СО можуть існувати як у вигляді металів, так і у вигляді оксидів, в залежності від умов проведення реакції.
Крім того, в системі Ni-O існують фазові переходи другого роду: в NiO при 523К відбувається перехід антіферомагнетик-парамагнетик, в Ni при 633К - феромагнетик-парамагнетик. Вивчення фазових переходів другого роду, а також двовимірних фазових переходів на межі розділу тверде тіло – газ дає можливість нового підходу до розуміння широкого кола явищ, що пов’язані з гетерогенними хімічними перетвореннями. Це дає також можливість з’ясувати питання, чи достатньо для опису реакційної здатності та каталітичної активності речовини мати інформацію про будову окремої молекули та окремого активного центру, чи необхідно використовувати відомості про надмолекулярну структуру системи каталізатор-проміжна речовина.
Необхідно підкреслити також екологічний аспект даної роботи, бо окиснення монооксиду вуглецю є одним із важливих процесів екологічного каталізу.
Таким чином, дослідження впливу фазового складу на будову активного центру і, як наслідок, на механізм каталітичних перетворень за його участю на прикладі системи Ni-O є актуальною проблемою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота була виконана у відповідності з держбюджетною темою №97078 “Каталітичні та адсорбційні властивості систем з різною природою активних центрів у реакціях за участю малих молекул”.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було дослідити окисно-відновні реакції в системі Ni-NiO-газова фаза і визначити умови виникнення та розвитку фаз в приповерхневому шарі твердого тіла, з’ясувати вплив температури і концентрації газоподібних компонентів на ці процеси та визначити роль межі розділу фаз у формуванні каталітичних властивостей поверхні, що обумовлюють реалізацію певного механізму каталітичних перетворень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ КАТАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОХІМІЧНИХ RED-OX РЕАКЦІЙ У СИСТЕМІ Ni-NiO-ГАЗОВА ФАЗА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок