Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Назва:
ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,64 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ВОЙЦЕХОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
УДК 330.341.1:338.45:621
ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
МАШИНОБУДУВАННЯ
Спеціальність 08.00.04 –
Економіка та управління підприємствами
(машинобудування та приладобудування)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів-2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті „Львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник –доктор економічних наук, професор
Стадницький Юрій Іванович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
професор кафедри економіки підприємства та інвестицій
Офіційні опоненти: доктор економічних наук
Соловйов Вячеслав Павлович,
Центр досліджень наукового-технічного потенціалу і
історії науки ім.Доброва НАН України,
замісник директора
кандидат економічних наук
Гречаник Богдан Васильович,
Західноукраїнський економіко-правничий університет,
проректор з навчальної роботи
Захист відбудеться „31”жовтня 2007 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті „Львівська політехніка”
(79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, ІV корпус, 209-А).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету
„Львівська політехніка” за адресою: 79013, м.Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий „28” вересня 2007 р.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради к.е.н. Завербний А.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід до інноваційного типу розвитку національної економіки України ставить перед економічною наукою та господарською практикою нові вимоги щодо виявлення та розробки шляхів забезпечення сталого економічного зростання. Реалізація інноваційної стратегії висуває особливі вимоги до машинобудівних підприємств, які забезпечують оновлення та інноваційний розвиток активної складової основних засобів усіх галузей національного господарства. Розв’язання поставлених завдань повинно базуватись на науковому аналізі закономірностей інноваційного розвитку виробництва, виборі та обґрунтуванні найбільш раціональних його варіантів із врахуванням конкретних особливостей функціонування підприємств.
В науковому плані економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку вимагає розв’язання низки теоретичних та практичних завдань, зокрема, визначення критеріїв та показників ефективності інноваційного розвитку, кількісних економічних закономірностей цього процесу, формулювання та розв’язання відповідних оптимізаційних задач, розробки практичних рекомендацій та пропозицій.
Видатний внесок у теорію економічного зростання на основі досягнень науково-технічного прогресу зробили такі всесвітньо відомі вчені, як М.Туган-Барановський, Й.Шумпетер, Я.Тінберген, С.Кузнєц, Р.Солоу та інші.
Проблеми інноваційного розвитку набули широкого висвітлення у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Алексєєв І.В., Бажал Ю.М., Богачов В.М., Боєр. Р., Вовканич С.Й., Геєць В.М., Гвелек Д., Гречаник Б.В., Загородній А.Г., Козик В.В., Коен В., Крикавський Є.В., Кузьмін О.Є., П. Массе, Пересада А.А., Петрович Й.М., Санто Б., Скворцов І.Б., Соловйов В.П., Стадницький Ю.І., Тивончук І.О., Чухрай Н.І. та інші. У наукових працях цих вчених розглядаються теоретичні основи інновацій, закономірності інноваційного розвитку, ресурсне забезпечення розробки та впровадження інновацій, оцінка ефективності інноваційних проектів тощо.
Проте деякі із важливих напрямків дослідження процесів інноваційного розвитку не отримали до теперішнього часу належної наукової розробки та узагальнення. Насамперед це стосується наукового апарату аналізу динаміки інноваційного розвитку на рівні підприємства та окремих його ланок.
В економічній літературі недостатньо висвітлюються питання щодо кількісного економічного оцінювання інновацій як таких, що повинні забезпечувати значне зростання ефективності використання виробничих ресурсів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок