Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності

Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності / сторінка 10

Назва:
Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
232
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
А.: загальна постановка задачі; Кошец И.А., Казанцева З.И., Ширшов Ю.М.: реалізацію газоаналітичного аналізатора та фізхімічне обґрунтування принципів його роботи)
5. Заворотний А.Л. Теоретико-можливісний підхід до задачі редукції спотвореного значення лінійного оператора до значення іншого лінійного оператора // Київ, Вісник КНУ, серія фізико-математичні науки. – 2005. – №3. – С. 268-274.
6. Бєлов Ю.А., Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Парето-оптимальні оцінки лінійного функціонала за тестовими даними // Тез. доп. Міжнар. конф. "Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС 2001)." присвячена 65-літтю з дня народження член-кореспондента НАН України Бублика Б.М., Київ: ВПЦ "Київський університет", 25-28 січня 2001. – С.14-16.
(Бєлов Ю.А.: загальна постановка задачі; Заворотний А.Л.: обчислювальний експеримент в задачі синтезу лінійної випромінюючої системи; Касьянюк В.С.: математичні алгоритми оцінки лінійного функціоналу за тестовими даними)
7. Белов Ю.А., Заворотный А.Л., Касьянюк В.С. Математическое моделирование контуров зон подповерхностных аномалий по данным зондирования // Тез. доп. Міжнар. конф. студ. та молодих вчених "Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості." 22-25 травня 2001 - Київ: КНУ, 2001. - С.138-139.
(Белов Ю.А.: загальна постановка задачі; Заворотный А.Л.: обчислювальний експеримент по моделюванню контурів зон підповерхневих аномалій; Касьянюк В.С.: математичні алгоритми відновлення контурів зон підповерхневих аномалій)
8. Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Оцінки значення лінійного оператора за правою частиною лінійного операторного рівняння І роду в гільбертових просторах // Тези Х міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука, Київ, 13-15 травня 2004 р. – С. 379
(Заворотний А.Л.: метод парето-оптимальної оцінки значення лінійного оператора в гільбертових просторах за збуреними даними; Касьянюк В.С.: порівняльний аналіз з традиційними методами; розгляд частинних випадків)
9. Byelov Yu. A., Zavorotny A. L., Koshets I.A. Pareto-optimum method of organic vapors pattern recognition // European Conference on Mathematical and Theoretical Byology, Dresden, Germany, July 18-22, 2005 – p. 2-273
(Byelov Yu. A.: загальна постановка задачі; Zavorotny A. L.: адаптація методу калібровки невідомої операторної моделі вимірювань до задачі розпізнавання запахів, обчислювальний експеримент, аналіз результатів експерименту; Koshets I.A.: реалізацію газоаналітичного аналізатора та фізхімічне обґрунтування принципів його роботи)
Анотація
Заворотний А.Л. Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності. – Рукопис.
Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.
Дисертаційна робота присвячена розробці методів розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем (ВОС) надвисокої роздільної здатності. За модель вимірювань обрані лінійні операторні рівняння першого роду. В роботі побудовані нові методи парето-оптимального оцінювання виходу із заданого приладу за спотвореними результатами вимірювань іншим приладом тих самих вхідних даних у різних випадках. Зокрема, отримані оцінки при поступовому та одночасному надходженні результатів вимірювань; при невідомій моделі процесу вимірювань; для випадку нестабільних статистичних характеристик похибок в експериментальних даних; при додаткових обмеженнях для вимірювального процесу, заданого матрицею спеціального вигляду. Побудовані методи базуються на ідеях багатокритеріальної оптимізації за Парето, диференціювання абстрактної функції, сплайн-апроксимації та використовують особливості ймовірносної та можливісної моделі вимірювань. Проведено дослідження отриманих оцінок та їх порівняння із вже існуючими оцінками.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок