Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності

Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності / сторінка 3

Назва:
Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
232
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи.
В роботі представлені нові методи обробки та інтерпретації результатів вимірювань, процес отримання яких з математичної точки зору описується лінійними операторними рівняннями першого роду в гільбертових просторах. Отримані результати є новими та такими, що узагальнюють існуючі. Побудовані алгоритми використовують ідеї багатокритеріальної оптимізації за Парето, диференціювання абстрактної функції, сплайн-апроксимації та використовують особливості ймовірносної та можливісної моделі вимірювань. Розроблені методи забезпечують отримання оцінок вимірювальної величини або її виходу із заданого приладу у випадках:
· відомої (або невідомої) операторної моделі вимірювань
· поступового (або одночасного) отримання даних вимірювань
· великих збурень отриманих результатів вимірювань
· недостатньої (або надлишкової) кількості даних вимірювань
· коли апріорна інформація про збурення має ймовірносний (або можливісний) характер
Практичне значення одержаних результатів.
Розробка методів побудови парето-оптимальних оцінок виходу із заданого приладу як розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації відкриває широкі можливості для розв’язання складних проблем обробки та інтерпретації результатів експериментів у різноманітних сферах, зокрема медицині, біології, гідро- і радіолокації, геодезії та ін.
Побудова таких методів для випадку невідомої моделі вимірювань чи у випадку нечітких похибок в даних дозволяє розв’язувати задачі редукції вимірювань до обчислень при складній або частково відомій структурі реального вимірювального приладу та у разі нестабільних статистичних характеристик збурень в даних.
Отримані в дисертаційній роботі результати можуть бути теоретичною основою для подальшого дослідження важливих аспектів проблеми моделювання ВОС надвисокої роздільної здатності. Вони також використовуються в учбовому процесі при викладанні спеціальних курсів з математичного моделювання ВОС.
Апробація результатів дисертаційної роботи.
Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Московському Державному університеті імені М.В. Ломоносова та Інституті фізики напівпровідників НАН України, а також на наукових і науково-технічних конференціях: Міжнародній конференції “Моделювання та оптимізація складних систем” (Київ, 2001); Міжнародній конференції “Моделювання динамічних систем та дослідження стабільності” (Київ, 2001); Х-ій Міжнародній науковій конференції імені академіка М. Кравчука (Київ, 2004); Міжнародному симпозіумі “Prediction and decision making under uncertainties PDMU-2004” (Тернопіль, 2004); European Conference on Mathematical and Theoretical Byology, (Dresden, Germany, 2005).
Публікації.
Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у п’яти статтях в фахових наукових журналах [-] та у матеріалах доповідей і тезах чотирьох наукових та науково-технічних конференцій [-].
Особистий внесок здобувача.
Персональний внесок здобувача до робіт, опублікованих разом із співавторами слід визначити таким чином. У спільних працях Бєлов Ю.А. виконав загальну постановку задач та обговорював отримані результати, Касьянюк В.С. розробила метод парето-оптимального інтерполювання та метод калібровки невідомої інтегральної моделі вимірювань за еталонними сигналами, І.А. Кошець, З.І. Казанцева, Ю.М. Ширшов та В.І. Кальченко виконали реалізацію газоаналітичного аналізатора та фізхімічне обґрунтування принципів його роботи. Усі інші наукові та практичні результати одержані здобувачем особисто.
Структура та обсяг роботи.
Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел, що складає 49 найменувань. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 108 сторінок. Робота включає 14 малюнків та 1 таблицю.
Основний зміст роботи
Вступ.
У вступі аналізується стан наукової проблеми, обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, визначається мета і задачі дослідження, а також викладається загальна ідея підходу для розв’язку поставленої задачі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Розробка математичних методів і алгоритмів для розв’язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок