Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1c

Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1c / сторінка 6

Назва:
Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1c
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,83 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Інгібування моноклональним антитілом IV-1c індукції каталітичної активності плазміногену стрептокіназою. В комірку планшету для імунохімічних реакцій послідовно додавали плазміноген (25 пмоль), 0,05М трис-HCl буфер, рН 7,4, з вмістом 0,13М NaCl, розчин антитіла IV-1c концентрацією 0-85 пмоль, субстрат S-2251 (0,3мМ) до кінцевого об'єму 250 мкл. Реакцію індукції каталітичної активності плазміногену ініціювали стрептокіназою (10 IU/мл) при 37оС і реєстрували як сказано вище.
Визначення швидкості утворення активних центрів плазміногену у комплексі Пг-МКА IV-1c. Попередньо інкубовану суміш плазміногену та IV-1c в еквімолярних концентраціях додавали до розчину хромогенного субстрату S-2251 у 0,05М трис-HCl буфер, рН 7,4, з вмістом 0,13М NaCl до кінцевого об’єму 250 мкл та інкубували при 37оС. Виміри проводили протягом 10 хв з 0.5 - 1 хвилинним інтервалом. Швидкість індукції каталітичної активності визначали за рівнянням V=([Пм2]-[Пм1])/t, де [Пм2] – концентрація активних центрів (Пм) в момент переходу кривої до лінійного росту (t2), [Пм1] – їхня концентрація в момент закінчення лаг-фази (t1), t=t2-t1. Концентрацію Пм визначали за допомогою калібрувальної кривої активності плазміну, побудованої в координатах [Пм]tg , де tg є тангенсом кута зростання А405 за певної концентрації плазміну.
Імобілізація ліганда на BrCN-Sepharose 4B. Імобілізацію проводили за стандартною методикою (Amersham Biosciences, США).
Визначення концентрації білка за поглинанням в УФ-області спектру. Визначення концентрації білків проводили на спектрофотометрі СФ-46 (ЛОМО, Росія) у кюветах з довжиною пробігу променя 1 см. Для індівідуальних білків враховували коефіцієнти молярної екстинкції, а саме: для плазміногену – 17,0, для моноклонального антитіла IV-1c – 14,0 і для стрептокінази – 6,7.
Імуноферментний аналіз (ІФА/ELISA). Імуноферментний аналіз проводили за загальноприйнятою методикою з використанням субстрату лужної фосфатази – pNPP (п-нітрофеніл фосфат) у 0,01 М диетаноламіновому буфері, рН 9,5. Визначення оптичного поглинання проводили у двохвильовому режимі за довжини хвилі 405 та 492 нм на ридері-спектрофотометрі для мікропланшетів Titertek Multiskan МС.
Отримання донорської плазми крові. До роботи брали пул крові не менше ніж 10 донорів. Кров одержували пункцією ліктьової вени, натщесерце, з додаванням розчину лимоннокислого натрію (38 г/л) у співвідношенні 9:1 з подальшим центрифугуванням за 1500 g протягом 40 хвилин.
Математична обробка результатів досліджень. Математичну обробку та аналіз отриманих експериментальних даних виконували за допомогою пакету ORIGIN 6.1. До роботи включено лише результати експериментів, чия допустима похибка не перевищувала 5 відсотків (р < 0,05).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Характеристика НЕКАТАЛІТИЧНОГО антиплазміногенового моноклонального антитіла IV-1c
Антиплазміногенове моноклональне антитіло IV-1c було одержано з використанням як антигена електрофоретично гомогенного Глу-плазміногену людини. Гомогенність очищеного препарату антитіл було підтверджено електрофоретично та доведено відсутність домішок з амідолітичною активністю стосовно субстрату S2251. Встановлено приналежність цього імуноглобуліну до ізотипу IgG1, який характеризується наявністю С-кінцевого залишку лізину -ланцюга. Епітоп моноклонального антитіла IV-1c розташовано на ділянці протеїназного домену Вал709-Глі718. Слід підкреслити співпадіння вказаного епітопу з послідовністю Цис710–Цис726 плазміногену, до якої входить і залишок Арг719, який відіграє важливу роль у зв’язуванні та індукції каталітичної активності плазміногену стрептокіназою та стафілокіназою.
Вплив рН інкубаційного середовища на швидкість реакції Індукції каталітичної активності
Як можна бачити з наведеної кривої (Рис. 1, А), швидкість індукції каталітичної активності набуває максимального значення за рН 6,4, що є відповідним константі іонізації (рК) імідазольної групи гістидину, яка становить 5,6 – 7,0. Вищі значення рН є відповідними рК a-аміногруп у білкових макромолекулах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1c

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок