Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІКРОФІТОФОСИЛІЇ ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

МІКРОФІТОФОСИЛІЇ ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Назва:
МІКРОФІТОФОСИЛІЇ ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,35 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут геологічних наук
Іванченко Катерина Володимирівна
УДК 56.016.1:551.72](477.8)
МІКРОФІТОФОСИЛІЇ ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ
ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті геологічних наук НАН України.
Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук,
академік НАН України
Гожик Петро Феодосійович,
директор Інституту геологічних наук НАН України
Офіційні опоненти:
доктор геолого-мінералогічних наук,
Дригант Данило Михайлович
Державний природознавчий музей НАН України,
головний науковий співробітник
кандидат геолого-мінералогічних наук
Кир’янов Віктор Володимирович
Інститут геологічних наук НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка, геологічний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться “24” квітня 2007 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01 при Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 01054, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геологічних наук НАН України за адресою: 01054, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б
Автореферат розісланий “16” березня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _____________________ Т. С. Рябоконь
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Вивчення стратиграфії вендських відкладів має велике значення для подальшого зміцнення мінерально-сировинної бази країни, яка забезпечує успішний розвиток її промисловості, так як з цими відкладами пов’язані рудопрояви кольорових металів: міді, нікелю і нерудних корисних копалин: алмазів, бентонітових глин і будівельних матеріалів.
Незважаючи на довгу історію вивчення венду Волині, положення в стратиграфічній схемі верхнього протерозою серій, світ, підсвіт та інших підрозділів залишається не обґрунтованим результатами палеонтологічних досліджень, в зв’язку з чим часто виникають труднощі в розчленуванні конкретних розрізів. Тому пошуки у відкладах венду рослинних залишків і їх морфологічне вивчення має велике значення для стратифікації, дозволяє уточнити існуючу стратиграфічну схему і проводити кореляцію одновікових товщ, що забезпечить виділення в розрізі венду підрозділів, які несуть мінеральне навантаження.
Недостатня вивченість венду Волині за мікрофітофосиліями визначила актуальність і доцільність постановки теми дисертації в зв’язку з необхідністю розробки детальної біостратиграфічної схеми вендських відкладів України в рамках державної програми “Держгеолкарта-200”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в рамках бюджетних та госпдоговірних тем у відділі геології корисних копалин і відділі геотектоніки та загальної геології Інституту геологічних наук НАН України. Основні положення дисертаційної роботи ввійшли у звіти по темам “Пізній протерозой України: тектоніка, магматизм, седиментогенез, геологічні рубежі та корисні копалини”, 1999-2003 рр. (№ державної реєстрації 01002004672), “Тектоно-магматична активізація та рудоносні структури рифею і венду Українського щита та Волино-Подільської плити”, 2000-2001 рр. (№ державної реєстрації 02014005718).
Мета та задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи було виявлення наявності та визначення систематичного складу рослинних решток, закономірностей розповсюдження виявлених комплексів мікрофітофосилій в розрізі венду Волині для обґрунтування та уточнення стратиграфічної схеми району досліджень, як основи пошуку корисних копалин.
Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні задачі:
1. пошарове вивчення вендських відкладів Волині для пошуків і виявлення в них органічних решток;
2. встановлення систематичного складу органостінного мікрофітопланктону та макроводоростей;
3. аналіз вертикального та просторового поширення мікрофітофосилій в породах венду Волині;
4.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: МІКРОФІТОФОСИЛІЇ ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок