Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМIНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТА РЯДУ БIОХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЕРИТРОЦИТIВ ПРИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНIЙ НЕДОСТАТНОСТI.

ЗМIНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТА РЯДУ БIОХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЕРИТРОЦИТIВ ПРИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНIЙ НЕДОСТАТНОСТI.

Назва:
ЗМIНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТА РЯДУ БIОХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЕРИТРОЦИТIВ ПРИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНIЙ НЕДОСТАТНОСТI.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,00 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ОСТАШКО ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
УДК 612.111.1-577:616.155.1-008.939.15-085: 618.36-008.64.
ЗМIНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТА РЯДУ БIОХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЕРИТРОЦИТIВ ПРИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНIЙ НЕДОСТАТНОСТI.
14.01.01 - акушерство i гiнекологiя
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харкiв – 1999
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Харкiвському державному медичному унiверситетi Мiнiстерства охорони здоров'я України.
Науковий керiвник: - доктор медичних наук, професор, Дiйсний член Нацiональної Академiї наук України, Грищенко Валентин Iванович. Харкiвський державний медичний унiверситет, завiдуючий кафедрою акушерства i гiнекологiї N 1. Iнститут проблем крiобiологiї i крiомедицини, м. Харків, директор.
Офiцiйнi опоненти: - доктор медичних наук, професор Богдашкін Микола Григорович. Харкiвський державний медичний унiверситет, завiдуючий кафедрою акушерства i гiнекологiї N 2.
- доктор медичних наук, професор Назаренко Лариса Григорівна. Харківська академія післядипломної освіти, професор кафедри перинаталогії і гінекології.
Провiдна установа: Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, відділення патології вагітності та пологів, м. Київ.
Захист вiдбудеться "28" жовтня 1999 р. о 13 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д.64.600.01 при Харкiвському державному медичному унiверситетi за адресою: 310022, м. Харкiв, пр. Ленiна, 4
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвського державного медичного університету за адресою: 310022, м. Харкiв, пр. Ленiна, 4
Автореферат розiслано 21 серпня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент ______________ О.П.Танько
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть проблеми. Фето-плацентарна недостатнiсть (ФПН) є однiєю з центральних проблем сучасного акушерства та перiнаталогiї. Вона спостерiгається приблизно у кожної третьої вагiтної групи високого ризику, а перінатальна смертнiсть у цих вагiтних досягає 60% [Г.М.Савєл'єва та спiвавт., 1991; Л.Г.Назаренко, 1992; В.І.Грищенко та спiвавт., 1993].
Численнi фундаментальнi дослiдження по дiагностицi i лiкуванню ФПН пiдтверджують актуальнiсть проблеми [А.Г.Коломійцева, Л.В.Діденко, 1990; А.Н.Стрижаков та спiвавт., 1991; Л.Г.Назаренко, 1992; В.І.Грищенко та спiвавт., 1993; М.Г.Богдашкін, С.В.Андрієва, 1995; О.П.Ліпко, 1997; Berg et all, 1994; Robel et all, 1994].
ФПН не можна ототожнювати з тими морфологiчними змiнами в плацентi, що спостерiгаються при ускладненому протiканні вагiтностi, не враховуючи компенсаторно-пристосовнi реакцiї в системi мати-плацента-плiд, які приводять до змiн мiкроциркуляцiї [Г.М.Савєл'єва та спiвавт., 1991].
В останнi десятирiччя зусилля дослiдникiв ознаменувались значними досягненнями у вивченні етiологiї та патогенезу ФПН. Але до цього часу структурнi змiни еритроцитiв при цiй патологiї нiким не дослiджувалися.
Особлива роль вiдводиться фiзiологiчнiй деформуємостi еритроцитiв, зниження якої пов'язане з перетворенням нормальних дискоцитiв в патологiчно деформованi клiтини, що призводить до погiршення мiкроциркуляцiї [Г.Н.Карабанов, 1984].
Згiдно з сучасною концепцiєю патогенезу, яка виходить з порушень мiкроциркуляцiї i хронiчної гiпоксiї, в основi клiнiчних проявiв пiзнiх гестозiв лежать процеси мембранної деструкцiї, тiсно пов'язанi з впливом вiльних радикалiв, утворення яких залежить від перекисного окислення ліпідів (ПОЛ).
При вивченнi механiзмiв впливу на ПОЛ показано, що флавоноiди рiзноманiтних рослин являються пастками супероксиданiонiв, а нефлавоноiднi антиоксиданти (стероїдні гормони, тiоли, вiтамiни Є, А, С, Р та iн.) - уловлюють гiдроксильнi радикали. Комплексне застосування тих та інших антиоксидантiв сприяє чималому пiдсиленню антиоксидантного ефекту.
Виходячи з цього, одним з напрямкiв наших дослiджень було вивчення впливу антиоксидантiв (вiтамiнiв Є i С, та сiлiбору) на стан мембран еритроцитiв матерi i плоду при терапiї ФПН, що виникає на фонi нефропатiї вагiтних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЗМIНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТА РЯДУ БIОХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЕРИТРОЦИТIВ ПРИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНIЙ НЕДОСТАТНОСТI.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок