Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,72 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ
КУЗНЄЦОВ Анатолій Миколайович
УДК 152.276:371.921
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ
19.00.08 – спеціальна психологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук
Київ - 2002


Дисертація є рукописом
Робота виконана в Інституті дефектології АПН України
Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання, директор.
Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Хохліна Олена Петрівна, Інститут дефектології АПН України, зав. лабораторії олігофренопедагогіки.
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Жук Тамара Василівна, Інститут засобів навчання АПН України, вчений секретар.
Провідна установа- Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, кафедра олігофренопедагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “28” травня 2002 о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті дефектології АПН України, (04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту дефектології АПН України за адресою: 04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9
 
Автореферат розісланий “27” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.А.Колупаєва


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Зміна соціально-економічних відносин у нашій державі вимагає нових підходів до навчання і вихован-ня осіб з відхиленнями в розвитку. Наприкінці 90-х років в Україні було зареєстровано понад 300 тисяч дітей з психічними вадами / В.Г. Коливанова/. На початку 1999 року в Україні нараховується 152210 дітей-інвалідів з дитинства у віці до 16 років. Проте, наша держава через складні економічні умови не в змозі забезпечити усім їм достатнього прожиткового мінімуму. Саме тому гостро пос-тає питання про необхідність прискорення процесу інтеграції в суспіль-ство осіб, які мають фізичні і психічні вади. Даний процес неможливий без сформованості різних видів адаптації, особ-ливо психологічної.
Вирішенням проблеми розвитку і адаптації осіб із психічними порушеннями займається багато вчених як в нашій країні, так і за кордоном /Е.М.Александровська, І.Д.Бех, В.І.Бондар Л.С. Вавіна, Т.П.Вісковатова, А.М.Висоцька, І.Г. Єременко, О.Л. Жильцова, Т.Г. Задоя, Л.В.Занков, В.В Засенко, О.Р. Лурія, В.Г. Петрова, В.М.Синьов, А.І. Селецький /, але, як свідчить аналіз літератури, вирішення цієї проблеми в основному стосується дітей із збереженим інтелектом, а проб-лема адаптації осіб з розумовою відсталістю, особливо першокласників, практично залишається поза увагою вчених.
У зв’язку з цим проблема адаптації учнів першого класу до навчання в допоміж-ній школі на сьогодні є актуальною для дефектологічної науки, оскільки ряд важливих питань майже не розкриті й не висвітлені у спеціальній літературі. Є лише окремі спроби підійти до розгляду їх в загальному плані / І.Г. Єременко, В.Є.Турчинська /.
Вищезазначене й зумовило необхідність розробки напрямків, діяль-ності педагогічного колективу допоміжної школи щодо прискорення інтеграції в суспільство осіб з розумовою відсталістю шляхом удоско-налення процесу адаптації вже на початкових етапах систематичного навчання. Викладене дає підста-ву констатувати актуальність і своєчасність обраної нами теми дисер-таційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами:
Дослідження виконане відповідно до напрямків, окреслених Національною програмою “Діти України” і пов’язане з комплексною тематикою лабораторії діагностики і психічного розвитку аномальної дитини Інституту дефектології АПН України “Психологічна діагностика розумового розвитку дітей як фактор їх корекційного навчання (реєстраційний №0196V54427)
Об’єкт дослідження – процес адаптації розумово відсталих першокласників до шкільного навчання.
Предмет дослідження - особливості психолого-соціальної адапта-ції розумово відсталих першокласників до шкільного навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок