Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я

Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я

Назва:
Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,37 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна Академія Наук України
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
Пархоменко Олександр Григорович
УДК 551.4:582.87 (048)
Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я
11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті географії НАН України.
Науковий керівник – доктор географічних наук
Матвіїшина Жанна Миколаївна,
Інститут географії НАН України,
завідувач відділу палеогеографії
Офіційні опоненти: доктор географічних наук
Чендєв Юрій Георгійович,
Бєлгородський державний університет,
професор кафедри;
доктор геол.-мін.н., професор
Адаменко Олег Максимович,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
завідувач кафедри
Захист відбудеться “ 4 ” липня 2007 р. о 1000 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.163.02 Інституту географії НАН України
за адресою: 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 44.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту географії НАН України (01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 44).
Автореферат розісланий “ 2 ” червня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат географічних наук,
старший науковий співробітник В.І. Передерій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Вивчення особливостей і закономірностей розвитку грунтів у голоцені є основою для обґрунтування майбутніх трансформацій не лише грунтів, а й ландшафтів в цілому. Аналіз швидкості ґрунтоутворення, віку стадій еволюції та процесів трансформації ґрунтових тіл при зміні природних і антропогенних чинників, дослідження спрямованих змін голоценової природи надають можливість оцінити стійкість грунтів, темпи їх деградації та відновлення. У зв’язку з цим дослідження напрямків та мікроетапів еволюції грунтів голоцену є важливим науковим завданням, вирішення якого має істотне значення не тільки для палеогеографії, а й для геоморфології, археології та інших наук.
Останнім часом усе більше уваги приділяється необхідності застосування у дослідженнях голоценових грунтів результатів геоархеологічного напрямку. Це дає можливість з’ясувати не тільки спрямування змін грунтів, але й час їх трансформації, свідченням чого є археологічне датування.
Результати досліджень можуть бути використані при зніманні голоценових відкладів території України в рамках Геолкарта-200, що є актуальним на цей час.
Теоретичні положення дослідження ґрунтуються на загальних закономірностях і принципах, які розкриті в роботах М.Ф.Веклича, Ж.М.Матвіїшиної, Н.П.Герасименко, І.В.Іванова, О.Л.Александровського, В.А.Дьомкіна, Ю.Г.Чендєва та ін. Недостатня вивченість питання, дискусійність деяких теоретичних положень, зміни в методологічних підходах зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, а також необхідність подальшої розробки методичних аспектів для вирішення проблеми, що підтверджує доцільність подальшого вивчення особливостей формування голоценових грунтів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема пов’язана з НДР відділу палеогеографії Інституту географії НАНУ “Обгрунтування просторово-часової кореляції палеогеографічних умов четвертинного періоду рівнинної території України”, 2003-2005 рр. (рег. № 0103U000356); “Еволюція компонентів природного середовища на території України у пізньому плейстоцені-голоцені”, 2006-2008 рр. (рег. № 0106U000399) та госпдоговором “Науково-методичне забезпечення геоморфологічного картографування у масштабах 1 : 200 000 та 1 : 500 000 та картування голоценових утворень при регіональному геологічному вивченні території України”, 2004-2007 рр. (рег. №0104U006336), у виконанні яких дисертант брав безпосередню участь.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення просторово-часових закономірностей природної і антропогенної еволюції грунтів у голоцені на прикладі території Середнього Придніпров’я; встановлення первинних процесів грунтоутворення; обгрунтування змін у профілях різних типів грунтів, виявлення тенденцій змін давніх грунтів в порівнянні із сучасними; реконструкція голоценових грунтів і природних обстановок їх розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок