Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ у ЖІНОК групи РИЗИКУ ЩОДО синдрому РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТИ

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ у ЖІНОК групи РИЗИКУ ЩОДО синдрому РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТИ / сторінка 3

Назва:
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ у ЖІНОК групи РИЗИКУ ЩОДО синдрому РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,08 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена та впроваджена в практичну охорону здоров'я науково обґрунтована схема профілактичних заходів для вагітних груп ризику із СРСН, заснована на вивченні деяких показників гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи й імунного гомеостазу з використанням анкети виявлення факторів ризику та їхньої оцінки, а також застосування розробленої поетапної схеми диспансеризації та реабілітації, дозволила покращити перебіг вагітності, пологів та їхній результат для плода і дитини.
Результати дослідження впроваджені в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім'ї, Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об'єднанні, міській лікарні №3, №24, №6 м. Донецьк, залізничній лікарні станції Донецьк. Результати наукових досліджень за матеріалами дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах акушерства, гінекології та перинатології факультетів післядипломної та додипломної освіти, а також на кафедрі судової медицини Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
Особистий внесок здобувача. Автором обґрунтовані мета і задачі дослідження, проведений ретроспективний аналіз особливостей перебігу вагітності та пологів у жінок групи ризику за розвитком синдрому раптової смерті немовляти. Розроблено шкалу оцінки для груп невагітних і вагітних жінок ризику розвитку синдрому раптової смерті немовляти. Обрано адекватні методи обстеження пацієнток групи ризику та їхніх дітей. Проведено детальний клінічний аналіз, вивчені морфо-функціональні особливості померлих та живих немовлят, показники імуно-гормонального фону в невагітних і вагітних групи ризику із СРСН, на підставі яких особисто дисертантом розроблені, науково обґрунтовані та впроваджені схеми профілактики і лікування вагітних групи ризику із синдрому раптової смерті немовляти, що дозволили покращити перебіг вагітності та її результат для плода і немовляти. Проаналізовані отримані результати і виконана їх статистична обробка. Самостійно описані результати дослідження, сформульовані висновки і практичні рекомендації.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації і результати наукових досліджень повідомлені й обговорені на II конгресі неонатологів України (м. Харків, Україна, 2002), науково-практичної конференції “Здорова мати – здорова дитина” (м. Донецьк, Україна, 2002), III Всеросійської конференції “Гипоксия, механизмы, адаптация, коррекция” (м. Москва, Росія, 2002), конференціях Асоціації акушерів-гінекологів України (м. Київ, Україна, 2003), науково-практичній конференції “Діагностика, лікування та профілактика дитячих хвороб” (м. Луганськ, Україна, 2004); на засіданнях товариства акушерів-гінекологів; на обласних науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів.
Дисертація апробована на об'єднаному засіданні Вченої ради Науково-дослідного інституту медичних проблем сім'ї та кафедри акушерства, гінекології та перинатології з курсом дитячої гінекології факультету післядипломної освіти ДонДМУ ім. М. Горького (м. Донецьк, 2005 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 друкованих праць, з них 10 статей у медичних журналах та збірниках, що входять до реєстру ВАК України, 2 тез, отримані 2 патенти на винахід.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 161 сторінці машинопису. Обсяг основного тексту складає 125 сторінок і включає вступ, огляд літератури, опис методів дослідження, чотири глави власних досліджень, аналіз отриманих результатів, висновки, практичні рекомендації. Список цитованої літератури містить 201 джерело, в тому числі 157 іноземних. Робота ілюстрована 23 таблицями і 27 малюнками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і рішення задач була розроблена програма досліджень, що передбачає 6 етапів. Перед початком обстеження усі пацієнтки були інформовані про характер клінічного дослідження, про застосовувані препарати і можливі побічні ефекти.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ у ЖІНОК групи РИЗИКУ ЩОДО синдрому РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок